null

Nowe skrzydło szpitala Bielańskiego z prawem do użytkowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok na fasadę białego trzypiętrowego budynku w słoneczny dzień w otoczeniu zielonych drzew. Z przodu znajduje się chodnik a obok ulica
Nowa część Szpitala Bielańskiego ma blisko 10 tys. m kw. powierzchni | Autor: Ewelina Lach

W grudniu ubiegłego roku zakończyły się wymagane prawem procedury odbiorów, a obecnie trwa wyposażanie nowej części Szpitala Bielańskiego. Wszystko po to, aby placówka jak najszybciej rozpoczęła przenosiny oddziałów i uruchomiła działalność medyczną w dobudowanym skrzydle.

Przypomnijmy: budowa nowej części Szpitala Bielańskiego trwała dwa lata i jest w całości finansowana z budżetu miasta – koszt inwestycji to blisko 200 mln zł. W pięciokondygnacyjnym skrzydle o powierzchni blisko 10 tys. m2 znajduje się oddział psychiatrii dla dorosłych (37 łóżek), oddział rehabilitacji z 30 łóżkami, blok z 10 salami operacyjnymi, oddział intensywnej terapii, centralna sterylizatornia, laboratoria, pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

Zgodnie z harmonogramem w grudniu 2022 r. uzyskano dokumenty formalne pozwalające na użytkowanie obiektu, w tym:

  • stanowisko Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zgodności obiektu z projektem budowlanym,
  • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  • decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pozwolenia na użytkowanie.

W ramach inwestycji równolegle trwały postępowania przetargowe na dostawę wyposażenia sprzętu medycznego, mebli i akcesoriów do nowego budynku na co miasto przeznaczyło blisko 70 mln zł.

Aktualnie zostało już wydatkowane i zaangażowane niemal 97 proc. środków na to przewidzianych. Trwają jeszcze ostatnie dostawy i zakupy sprzętu medycznego i mebli oraz akcesoriów do wyposażenia pomieszczeń – informuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

W nowej części Szpitala Bielańskiego znajduje się już większość sprzętu medycznego, w tym:

  • stoły operacyjne na blok operacyjny (koszt blisko 5 mln zł),
  • aparaty rentgenowskie nowej generacji: z ramieniem C i ramieniem O (łączny koszt blisko 5 mln zł),
  • wyposażenie centralnej sterylizatorni (za ponad 4 mln zł),
  • centrala monitorująca funkcje życiowe pacjenta, kardiomonitory, monitor parametrów hemodynamicznych (koszt zakupy ponad 3 mln zł),
  • aparat do znieczulenia ogólnego (ponad 2 mln zł),
  • mikroskopy operacyjne – neurochirurgiczny i laryngologiczny (blisko 1.5 mln zł),
  • lasery, pompy infuzyjne ze stacją dokującą, respirator, aparat USG i inne.

W nowym skrzydle Szpitala Bielańskiego niebawem rozpocznie się etapowe uruchamianie działalności medycznej. W pierwszej kolejności nastąpi przeniesienie centralnej sterylizacji, a następnie oddziały psychiatrii i rehabilitacji. Po serii szkoleń dla medyków, zostanie uruchomiony blok operacyjny.

Zgodnie z zawartą umową, kolejnym etapem prac jest modernizacja części pomieszczeń starego bloku szpitalnego w miejscu połączenia z nowym blokiem, łącznikiem usytuowanych na 2. kondygnacji. Zakończenie całości prac na starej części szpitala planowane jest na koniec czerwca 2023 r., rozpoczęcie użytkowania zostanie poprzedzone koniecznymi odbiorami.

Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego jest realizowana w nowoczesnej technologii cyfrowego modelu 3D i powstaje zgodnie z zasadami BIM - Building Information Modeling. To innowacyjny sposób projektowania, realizowania oraz zarządzania, który umożliwia na każdym etapie inwestycji dostęp do cyfrowego modelu 3D obiektu z użyciem platformy komunikacyjnej.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. (lider) i Ed. Zueblin A.G., inwestorem jest m.st. Warszawa, inwestor zastępczy to Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o..

Widok na wewnętrzny dziedziniec w słoneczny dzień - podwórko jest otoczone ścianami trzypiętrowych budynków. Na patio znajdują się drzewa, trawniki oraz drewniane chodniki
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Sala dla pacjentów, gdzie znajdują się dwa zafoliowane łóżka szpitalne wyposażone w boczki barierki i uchwyty ułatwiające wstawanie
Widok na ogrodzony siatką plac budowy pokryty piachem gdzie znajdują się szkielety konstrukcji. Na siatce wisi żółta tablica ostrzegawcza z czerwonym napisem uwaga a pod spodem informacja napisana czarną czcionką strefa pracy żurawia
Jasnoszare pomieszczenie oświetlone z góry - na środku sufitu zamontowane jest białe ramię z urządzeniami czyli kolumna anestezjologiczna. Ściany pomieszczenia są pokryte folią znajdują się na nich monitory