null

Nowe plany zagospodarowania na Ochocie i Marymoncie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ściana budynków na ul. Grójceickiej z ratuszem dzielnicy Ochota. Na pierwszym planie torowisko tramwajowe, w tle parkujące samochody i drzewa przed budynkami.
Autor: BAiPP Warszawa

W czwartek, 12 stycznia, podczas sesji Rady Warszawy, uchwalone zostały trzy nowe plany miejscowe. Obejmują ważne obszary i miejsca w mieście, jak plac Zawiszy i Park Kaskada.

Cieszę, że nowy rok zaczynamy z trzema uchwalonymi planami miejscowymi. Każdy zna plac Zawiszy i skomplikowany układ drogowy, który jest niczym węzeł gordyjski. To miejsce wymaga zmiany. Nowy plan rejonu placu Zawiszy umożliwi sensowną przebudowę ulic i lepsze zagospodarowanie terenów. Bardzo ważne są też pozostałe plany – mówi Marlena Happach, dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Radni Warszawy na czwartkowej sesji uchwalili w sumie trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: rejonu Parku Kaskada – część A na Marymoncie; rejonu Placu Zawiszy na Ochocie oraz dla działki ewidencyjnej na Rakowcu.

Większość decyzji inwestycyjnych w Warszawie urzędnicy wydają już na podstawie planów miejscowych. Zapisane w nich szczegółowe ustalenia zapewniają bardziej zrównoważony i harmonijny rozwój miasta. Dzięki szczegółowym planom zagospodarowania mieszkańcy wiedzą, gdzie ma powstać szkoła czy park, jak zostaną rozbudowane czy przebudowane drogi.

Dwa plany dla Ochoty

Plan rejonu Placu Zawiszy dotyczy kluczowej przestrzeni Ochoty. Plac domyka centrum miasta i stanowi symboliczną bramę. Za nią ul. Grójecka prowadzi do serca dzielnicy z placem Narutowicza.

Plan precyzuje, jak uzupełnić i usprawnić cały układ komunikacyjny tego obszaru. Ma tu powstać nowy odcinek południowej jezdni Alej Jerozolimskich. Końcowy przebieg ul. Grójeckiej zmieni się. Po „odgięciu” połączy się ona z nową jezdnią Alei Jerozolimskich. Uwolni to ok. 1 ha gruntu, który teraz zajęty jest przez asfalt i beton. Powstanie zielona przestrzeń z parkiem linearnym.

Plan dopuszcza w rejonie placu Zawiszy lokalizację wysokiego budynku (do 130 m). Ma ona uzasadnienie kompozycyjne. Będzie akcentować osie widokowe przy skrzyżowaniu ważnych ulic w skali dzielnicy i Warszawy.

Z kolei plan dla działki ewidencyjnej nr 15/2 z obrębu 2-03-09 (między ulicami Siemieńskiego oraz Walentego Skorochód-Majewskiego) dotyczy terenu, który należy do miasta i ma powierzchnię 0,4 ha. Są tam przewidziane usługi publiczne – dzielnica planuje modernizację budynku przy ul. Skorochód-Majewskiego na Urząd Stanu Cywilnego i Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nowy Park Kaskada

Plan dla Parku Kaskada na Marymoncie obejmuje ok. 13 ha pomiędzy ulicami Słowackiego, Gdańską i Aleją Armii Krajowej – z Parkiem Kaskada, jednym z najstarszych w Warszawie, którego dzieje sięgają XVII wieku.

Plan wprowadza zapisy, które umożliwią modernizację cennych terenów zieleni i zapewnią lepszą ochronę Skarpy Warszawskiej. Dokument określa też, jaka może być nowa zabudowa Zakładu Akustyki Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Kolektorskiej 4.

 

Plac Zawiszy
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Plac Zawiszy
Plac Zawiszy.