null

Nowe drzewa ku czci Sprawiedliwych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra przemawia
Wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra | Autor: Sosnowska Zuzanna

W Ogrodzie Sprawiedliwych zasadzono kolejne drzewa ku czci osób, które uhonorowano tytułem Sprawiedliwych. W tym roku upamiętniono Mosze Bejskiego, Bronisława Geremka, Wilhelma Hosenfelda oraz Antoninę i Jana Żabińskich.

Tegoroczna lista Sprawiedliwych została ogłoszona w marcu, jednak to co się wydarzyło przez te pół roku za naszą wschodnią granicą jasno pokazuje, jak duża jest wciąż potrzeba mówienia o godności człowieka oraz, że świat i historia są wciąż niesprawiedliwe. Nawet jeśli wydawało nam się, że pewne totalitaryzmy, historyczne zawirowania są za nami, to teraźniejszość pokazuje, że to wciąż się dzieje tu i teraz – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, podczas uroczystości w Ogrodzie Sprawiedliwych.

Na skwerze gen. „Jura” Gorzechowskiego u zbiegu ul. Dzielnej i al. Jana Pawła II zostały posadzone drzewa i odsłonięte kamienie upamiętniające: Mosze Bejskiego – izraelskiego prawnika, sędziego i przewodniczącego Komisji Sprawiedliwych izraelskiego Instytutu Yad Vashem, współtwórcę definicji „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”; Bronisława Geremka - historyka, Ministra Spraw Zagranicznych RP, kawalera Orderu Orła Białego, współtwórcę pokojowej transformacji Polski dążącej do demokracji; Wilhelma Hosenfelda - żołnierza Wehrmachtu odznaczonego tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc Polakom i polskim Żydom w czasie okupacji oraz Antoninę i Jana Żabińskich – małżeństwo, które w czasie okupacji działało na wielu polach konspiracji, a ze swojego domu na terenie zniszczonego zoo uczynili azyl.

Wcześniej tytułem Sprawiedliwych uhonorowani zostali m.in.: Jan Karski, Karol Modzelewski, Marek Edelman, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska, Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki, ksiądz Jan Zieja, Emanuel Ringelblum czy Raoul Wallenberg.

Kim są sprawiedliwi?

Sprawiedliwi to ci, którzy występowali w obronie godności człowieka w czasach wojen i zbrodni w XX i XXI wieku. Na ich cześć 6 marca obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, ustanowiony przez Parlament Europejski w maju 2012 roku, z inicjatywy działającego we Włoszech Komitetu Światowego Ogrodu Sprawiedliwych (GARIWO).

Tytułem Sprawiedliwego honorowane są jedynie osoby nieżyjące i jest on przyznawany za konkretny czyn. Wyboru trzech osób spośród zgłoszonych, które upamiętniane są w stołecznym Ogrodzie Sprawiedliwych, dokonuje Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie, w skład którego wchodzą wybitne osobistości ze świata edukacji, kultury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Warszawski Ogród Sprawiedliwych powstał w 2014 roku na terenie byłego getta, w bliskości Pawiaka i kościoła św. Augustyna, który nie został uszkodzony w czasie wojny. Jest jedynym w Polsce miejscem łączącym pamięć o różnych wydarzeniach i doświadczeniach – upamiętnia Sprawiedliwych wielu kultur, wyznań i narodowości.