null

Nowe Centrum Warszawy: kolejny krok w kierunku zmian na Kruczej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ulicę Kruczą czeka całkowita przemiana: powstanie tam szeroki pieszy pasaż wśród zieleni, a ruch kołowy zostanie uspokojony. Planowane zmiany stanowią część programu Nowe Centrum Warszawy. Przebudowę poprzedzi szczegółowa analiza komunikacyjna. Zarząd Dróg Miejskich właśnie podpisał umowę z wybranym wykonawcą.

Zawarte porozumienie dotyczy przeprowadzenia kompleksowej analizy i symulacji ruchu na ul. Kruczej, na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Pięknej. Zadanie to jeszcze w tym roku zrealizuje firma Gradiens z Kielc. Obszarowa analiza ruchu poprzedzi projekt przebudowy ulicy i wskaże kierunek zmian. Pozwoli ocenić, jaki wariant przebudowy będzie najlepszy oraz jak należy zorganizować ruch na samej Kruczej i jej przecznicach. 

Co zbadają specjaliści? 

W ogłoszonym pod koniec czerwca przetargu wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Gradiens z Kielc. Umowa została właśnie podpisana. Wyniki analizy mają być gotowe i dostarczone do końca roku. Dzięki temu już na początku 2022 r. będzie można szukać projektanta planowanej przebudowy. 

Wykonawca przeprowadzi pomiary na wszystkich skrzyżowaniach na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Pięknej, a następnie opracuje makrosymulację ruchu. Pomiary zostaną wykonane w październiku i listopadzie - trzykrotnie w danej lokalizacji, w dwóch szczytach komunikacyjnych, czyli w godzinach 7:00-9:00 i 15:00-17:00. Pokażą, ile samochodów porusza się w miejscu badań. Z kolei makrosymulacja pozwoli sprawdzić, jak brane pod uwagę dwa warianty planowanej inwestycji wpłyną na ruch na ul. Kruczej oraz jej najbliższe otoczenie. 

Przyjazna Krucza 

Ulica Krucza w obecnej formie powstała w latach 50. jako główna oś nowej socrealistycznej dzielnicy centralnej. To dlatego, mimo niewielkiego znaczenia komunikacyjnego, ma szerokość aż 30-40 metrów. Znaczną część tej przestrzeni zajmuje jezdnia z czterema a nawet pięcioma pasami ruchu. Samochody zajmują też miejsce po obu stronach jezdni, parkując skośnie w zatokach i na chodnikach. Tak szeroka jezdnia staje się zbędna w obliczu trwającej przebudowy tzw. placu Pięciu Rogów, która już teraz wpłynęła na znaczne zmniejszenie ruchu w tym rejonie.  

Ulicy Kruczej zostanie nadany śródmiejski charakter. Środek jezdni zajmie szeroki pieszy pasaż, zacieniony wysokimi szpalerami drzew. Ruch samochodów zostanie uspokojony, pojawią się udogodnienia dla rowerzystów. Dzięki zmianie charakteru, ulica Krucza stanie się przestrzenią przyjazną dla wszystkich oraz miejscem sprzyjającym rozwojowi usług i gastronomii. Powstaną brakujące przejścia dla pieszych, infrastruktura rowerowa i zieleń. 

Nowe Centrum Warszawy 

Zmiana oblicza ul. Kruczej jest jednym z elementów Nowego Centrum Warszawy. To realizowany przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego plan przemiany centralnej części miasta, aby nabrała charakteru wygodnej, dostępnej i zielonej przestrzeni miejskiej.

W zeszłym roku w ramach tego programu przebudowano al. Jana Pawła II i rondo Czterdziestolatka. Obecnie trwa przebudowa tzw. placu Pięciu Rogów, który ma się stać nowym punktem spotkań warszawiaków. Toczą się również prace związane z przebudową ronda Dmowskiego i ul. Marszałkowskiej. Powstają nowe przejścia dla pieszych i infrastruktura rowerowa. Do końca roku przybędzie w tym rejonie ponad setka nowych drzew.

Przebudowana zostanie również ul. Chmielna. Latem wyłonieni zostali zwycięzcy konkursu architektonicznego na zagospodarowanie tej ulicy. Trwa natomiast drugi konkurs, dla ulic Zgoda i Złotej. W pierwszym etapie wpłynęły w nim aż 23 prace, które są obecnie oceniane przez sąd konkursowy.