null

Nowa Trasa Tysiąclecia – zielona, z tramwajem i rowerami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nowa Trasa Tysiąclecia – wizualizacja, po prawej przechodnie, z lewej tramwaj

Rowerostrada, linia tramwajowa, zieleń, place, lokalne drogi dla samochodów i wygodne połączenie tunelem pod torami kolejowymi przy Dworcu Wschodnim – taka może być nowa Trasa Tysiąclecia. Co na to mieszkanki i mieszkańcy Warszawy? Trwają konsultacje społeczne.

Trasa Tysiąclecia miała łączyć dwie części prawobrzeżnej Warszawy – Pragę-Północ z Pragą-Południe. Przez lata planowano budowę szerokiej arterii, która nigdy nie powstała. W tym czasie zmieniły się też potrzeby miasta. Teraz stolica przedstawia propozycję wykorzystania dawnej rezerwy pod Trasę Tysiąclecia na odcinku od alei Solidarności do ul. Grochowskiej. Teren ma lepiej pasować do wymogów nowoczesnego i bardziej zielonego miasta oraz potrzeb jego mieszkanek i mieszkańców. Warszawa odchodzi od budowania szerokich arterii tuż pod oknami domów mieszkalnych. Zamienia je na lokalne połączenia i trasy pieszo-rowerowe, wkomponowane w zieleń oraz wysokiej jakości przestrzeń publiczną.

W całym założeniu kluczowe jest połączenie obu odcinków Trasy w pobliżu stacji PKP Warszawa Wschodnia. W tym miejscu zaproponowano budowę tunelu, którym będzie można przejechać zarówno samochodem, tramwajem, jak i rowerem. Teraz pod torami kolejowymi można przedostać się jedynie pieszo i to bardzo wąskim tunelem przy samej stacji. Takie połączenie jest niewystarczające ze względu na duży ruch, który panuje w okolicy.

Miasto chce zastosować nowe rozwiązania z zakresu mobilności. Planuje połączenie całości terenu rowerostradą, stworzenie licznych miejsc przyjaznych pieszym. Zostaną wytyczone lokalne drogi dla ruchu samochodowego oraz trasa dla tramwaju. Wszystkie propozycje można realizować w tej przestrzeni bez nadmiernej ingerencji w jej kształt. Sugerowane rozwiązania są mniej inwazyjne i skrojone na lokalne potrzeby.

Zaproponowano cały układ wzajemnie powiązanych nowych placów i skwerów oraz rozwiązania dotyczące małej architektury.

Nowa koncepcja ma służyć tworzeniu przestrzeni o bardziej ludzkim charakterze oraz zachowaniu w tkance miasta jak najwięcej zieleni. Projekt to zaproszenie do dyskusji – jego poszczególne elementy można realizować w różnym czasie i w różnej formie. Decyzja o ostatecznym kształcie zależeć będzie od głosów mieszkańców.

Nowa Trasa Tysiąclecia i konsultacje społeczne

Nowa koncepcja zagospodarowania Trasy Tysiąclecia jest prezentowana mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych. To jedynie wstęp do dyskusji o tym terenie. Miasto chce zebrać opinie mieszkańców na ten temat, aby ostateczne przeznaczenie, wygląd oraz zagospodarowanie terenu jak najlepiej odpowiadało ich potrzebom.

Konsultacje trwają do 30 kwietnia. W ich ramach 12 kwietnia odbędzie się spotkanie online. Zostaną zorganizowane też dwa dyżury stacjonarne:

  • 21 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 30 przy ulicy Kawęczyńskiej 2
  • 28 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konsultacji społecznych miasta.