null

Nowa część białołęckiej podstawówki już gotowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Szymon Pulcyn

Zakończyła się rozbudowa najstarszej placówki oświatowej na Białołęce – szkoły podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej. Rozbudowany i zmodernizowany budynek szkoły powiększył się m.in. o nowe sale lekcyjne i halę sportową. Koszt zadania wyniósł 44 mln zł.

Białołęka to jedna z „najmłodszych” części miasta, która dynamicznie się rozwija i m.in. z tego powodu zajmuje 1. miejsce pod względem największej liczby uczniów w szkołach podstawowych w Warszawie. Dlatego, w ciągu ostatnich kilku lat na Białołęce uruchomiliśmy już 5 zupełnie nowych szkół i przedszkoli, tworząc kolejne miejsca nauki i komfortowe warunki pracy dla kadry. Obecnie realizujemy kolejnych 8 kluczowych dla białołęckiej oświaty inwestycji – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy dodając, że od 2019 roku wybudowano łącznie 38 nowych placówek oświatowych (12 szkół i 26 przedszkoli miejskich).

Podstawówka na Białołęce rozwija skrzydła

Budynek szkoły ul. Podróżniczej powstał w latach 50-tych XX wieku. Zaprojektowano go dla 320 uczniów, ale w związku z intensywnym rozwojem dzielnicy, nauka odbywała się tu w systemie zmianowym. Aby zapewnić dobre warunki nauki dla minimum 750 uczniów, konieczne było powiększenie budynku.

Przed nachodzącym Dniem Edukacji Narodowej, mam doskonałą wiadomość dla całej społeczności szkolnej. W dobudowanej części znajduje się 8 dodatkowych sal lekcyjnych, 4 pracownie, biblioteka i 2 świetlice. Uczennice i uczniowie z pewnością ucieszą się też z nowej hali sportowej i boiska – komentuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Nowa część budynku szkoły jest niezależna od istniejącej. Komunikację między obiema częściami zapewnia łącznik. W nowym skrzydle powstały również zaplecze sanitarne, część administracyjna i gospodarcza, niezależne wejście do budynku.

Nasza inwestycja to de facto budowa drugiej szkoły obok istniejącej. Oprócz pomieszczeń edukacyjnych, placówka zyskała halę sportową z prawdziwego zdarzenia, której nigdy nie miała. Cieszę się, że tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej możemy uczcić w murach tego nowoczesnego obiektu – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.  

Co przebudowano w „starej” części szkoły?

Aby budynek mógł funkcjonować jako całość potrzebne były też zmiany w „starej” części szkoły. W ramach inwestycji przebudowane zostały: wejście do szkoły, hol główny i korytarz na parterze. Oprócz tego powstała dodatkowa sala lekcyjna, utworzona w miejscu przeniesionego pokoju nauczycielskiego.

Inwestycja pod okiem konserwatora

Prace projektowe były bardziej skomplikowane, niż w innych tego typu inwestycjach, bo budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Projektant musiał więc uzgadniać z konserwatorami zabytków zarówno koncepcję, jak i sam projekt rozbudowy. Także w trakcie realizacji prac konserwatorzy zabytków czuwali nad prawidłowym przebiegiem robót. Wszystko po to, by nowa część dobrze wkomponowała się w istniejący budynek szkoły.

Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe Izolbud z Warszawy za nieco ponad 38 mln. Koszt całego zadania, w tym m.in. dokumentacja projektowa, wyposażenie, elektronika, wyniósł 44 mln zł.