null

Niższe czynsze, niższe opłaty – większe wsparcie dla przedsiębiorców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
m.st. Warszawa

Obniżki czynszu, opłat za ogródek gastronomiczny czy ulgi w spłacie podatku to tylko niektóre formy pomocy przedsiębiorcom w Warszawie. W ubiegłym tygodniu stolica umorzyła długi na kwotę 3 mln zł dla najemców lokali handlowych w metrze.

O 3 mln zł zmniejszono dług najemców w metrze, który powstał od marca do grudnia 2020 w wyniku epidemii. Podjęta została decyzja o umorzeniu należności za wynajem, w zależności od sytuacji ekonomicznej najemcy. Najemcy opłacali czynsz w wysokości jedynie 20% pełnej stawki, pozostała kwota czynszu miała odroczony termin płatności. W Metrze Warszawskim znajduje się 221 lokali handlowych, z czego 164 lokali jest obecnie wynajmowanych.

Powyższe działania wprost wpisują się w realizowaną politykę stołecznego ratusza dotyczącą pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w związku z pandemią. Wsparcie miasta to nie tylko ostatnie umorzenie długów najemców lokali w metrze. Są to także obniżki czynszów za lokale użytkowe lub opłaty za ich dzierżawę, ulgi podatkowe, obniżki czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne czy zwolnienia restauratorów z opłat za sprzedaż alkoholu – mówi Karolina Zdrodowska dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Od marca zeszłego roku warszawscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z pakietu wsparcia, który jest ciągle poszerzany o nowe formy pomocy. W tym czasie obniżki otrzymało blisko 4600 najemców i dzierżawców, dotyczy to zarówno czynszów w miejskich lokalach użytkowych, jak i najmu i dzierżawy innych miejskich nieruchomości. W sumie pomoc z tego tytułu wyniosła dotychczas blisko 66 mln zł. Obniżka czynszów za lokale użytkowe była jedną z pierwszych form pomocy udzielonej przez stolicę przedsiębiorcom w czasie pandemii. Dodatkowo czynsze nie są waloryzowane o wskaźnik inflacji.

Kolejny rodzaj wsparcia to niższe opłaty za tzw. ogródki gastronomiczne. Wnioski dotyczą zarówno terenów nadzorowanych przez Zarząd Dróg Miejskich, jak i tych w gestii Zarządu Terenów Publicznych, Zarządów Gospodarki Nieruchomościami i dzielnic. Wpłynęło ich w sumie blisko 700. Większość została rozpatrzona pozytywnie.

Stołeczni radni na wniosek prezydenta m.st. Warszawy już w zeszłym roku zdecydowali, że ze względu na pandemię do końca 2021 r. opłaty za miejsce pod ogródek będą niższe aż o 75 procent.

Miasto zwolniło także restauratorów prowadzących sprzedaż alkoholu z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń w tym roku. Dotyczy to ok. 2,7 tys. lokali gastronomicznych, które posiadają takie zezwolenia. Właściciele restauracji w stolicy oszczędzili na tym łącznie ok. 2,5 mln zł

Przedsiębiorcy korzystają także z ulg podatkowych. Złożono 1125 wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, w związku z trudnościami spowodowanymi stanem epidemii. Łącznie udzielono ulg na sumę ponad 4 mln zł.

Informacji o tym jak zaplanować działalność i skorzystać z oferowanej przez miasto pomocy udzielą Państwu nasi konsultanci w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, którzy są do Państwa dyspozycji – dodaje  Karolina Zdrodowska.