null

Niezwykłe obchody Światowego Dnia Wartości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Blisko 200-osobowa grupa pracowników sektora usług biznesowych ustawiła się w czwartek w południe na placu Europejskim tworząc napis TOGETHER – by wspólnie zamanifestować poszanowanie dla różnorodności. Wydarzenie odbywało się równolegle w sześciu miastach.

Akcję zorganizował Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders - ABSL) – największa w Polsce organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z branży nowoczesnych usług dla biznesu. W Polsce w tym sektorze pracuje ponad 430 tys. osób i jest on jednym z najbardziej różnorodnych pod względem zatrudnianych pracowników. Warszawa należy do grona trzech największych ośrodków usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W stolicy działa obecnie 330 centrów usług, które zatrudniają 82,6 tys. osób.

Warszawa chce być miastem, w którym każda osoba ma zapewnione dobre warunki do życia, czuje się jak u siebie, jest wolna i bezpieczna. Różnorodność to cenny zasób, który przynosi realne zyski miastom, ich mieszkankom i mieszkańcom. Dzięki niej  możemy budować silną miejską wspólnotę, otwartą na wszystkich, którzy pragną do niej należeć  – podkreśliła Karolina Zdrodowska pełnomocniczka prezydenta miasta ds. równego traktowania, która reprezentowała miasto podczas wydarzenia. – Jako miasto jesteśmy też pracodawcą i chcemy pracę opierać na różnorodnych zespołach. To właśnie z pracodawcami, z biznesem jesteśmy w stanie tworzyć wielką zmianę społeczną. Razem.

Słów dyr. Zdrodowskiej słuchali także pracownicy pobliskich wieżowców – o różnej płci, kolorze skóry, w różnym wieku i posługujący się różnymi językami. Na hasło błyskawicznie uformował się w napis TOGETHER, co zostało uwiecznione na zdjęciach z drona.

Warszawa jest dla wszystkich

Poszanowanie dla wielowymiarowego zróżnicowania pod kątem m.in. wieku, płci, doświadczenia czy kapitału kulturowego jest fundamentem innowacyjnej, konkurencyjnej i atrakcyjnej dla inwestorów gospodarki. By jak najlepiej wykorzystać ten potencjał w kwietniu br. miasto przyjęło Politykę Różnorodności Społecznej. Dokument wyznacza  standardy równego traktowania, programy i projekty na rzecz grup i osób szczególnie narażonych na dyskryminację.

Z kolei w maju miasto dołączyło do sygnatariuszy Karty Różnorodności - międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej - zobowiązując się jako pracodawca do przestrzegania zasad dotyczących m.in. równego traktowania osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałania mobbing’owi i dyskryminacji
w miejscu pracy.

Wzrost znaczenia różnorodności

Wielokulturowość jest cechą charakterystyczną sektora usług biznesowych w Polsce – 93 proc. centrów zatrudnia obcokrajowców. Pochodzą oni z 50 państw i świadczą usługi łącznie w 36 językach, przy czym średnio w jednym centrum używa się siedmiu języków. Istotnym czynnikiem budującym różnorodność jest również struktura wieku. Największą grupę (46 proc.) stanowią osoby w wieku 27-34 lata.

Kwestie różnorodności i włączania odgrywają szczególnie istotną rolę w naszym sektorze i jego rozwoju, zwłaszcza w kontekście pozyskiwania talentów. Warto jednak pamiętać, aby przy wdrażaniu globalnych polityk z zakresu różnorodności, włączania i równości rozpatrywać różnorodność w szerokim kontekście, również w wymiarze społecznym, uwzględniając szeroko rozumiany bagaż doświadczeń w tym pochodzenie, miejsce dorastania czy dostęp do edukacji. Wymaga to od biznesu przemyślenia i uważności – podkreśla Janusz Dziurzyński, prezes ABSL.

Sektor jest również zróżnicowany pod względem płci. Ponad połowa wszystkich pracowników to kobiety. W przypadku stanowisk kierowniczych na poziomie lidera zespołu udział kobiet wynosi 46 proc, a w przypadku kierownictwa wyższego szczebla – 39 proc. Poziomy te są znacznie wyższe niż w innych obszarach polskiej gospodarki i utrzymują się na stałym poziomie w ciągu ostatnich trzech lat.

Z ankiet zrealizowanych na potrzeby rocznego raportu ABSL wynika, że blisko 80 proc. firm  uwzględnia różnorodność i inkluzywność w swojej strategii biznesowej.

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych zrzesza ponad 220 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce ponad 400 tys. osób.

1,7 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 80 lokalizacjach, tworzy sektor wspierający rozwój gospodarczy m. in. dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wdrażanym przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach.