null

Nie zapominajmy o epidemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Bezpieczeństwo pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego, zwłaszcza w czasie epidemii koronawirusa, jest priorytetem dla m.st. Warszawy. Od samego początku podejmujemy aktywne działania edukacyjne, niestety w ostatnim czasie odnotowujemy coraz częstsze przypadki nieprzestrzegania obostrzeń.

Przestrzeganie wprowadzonych na czas epidemii zakazów i nakazów, szczególnie odnoszących się do zasad poruszania się środkami komunikacji publicznej, to gwarancja bezpieczeństwa dla pasażerów, kierowców czy kontrolerów.

Do tej pory Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził szereg akcji informacyjnych w formie plakatów wywieszanych w pojazdach, jak i na wiatach przystankowych, spotów wyświetlanych na ekranach monitorów znajdujących się w pojazdach czy informacji głosowych przypominających o obowiązku zakrywania ust i nosa. Niestety, pomimo aktywnych działań edukacyjnych i informacyjnych odnotowujemy coraz częstsze przypadki niestosowania się pasażerów do obowiązujących w tym zakresie obostrzeń.

Apelujemy o rozszerzenie kontroli

W związku z niepokojącym trendem, zwróciliśmy się do Policji z prośbą o rozszerzenie kontroli obowiązku zakrywania ust i nosa przez pasażerów korzystających z pojazdów WTP. Przypominamy też, że od samego początku wprowadziliśmy procedury bezpieczeństwa dla kontrolerów biletów w zakresie postepowania z pasażerem niestosującym się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej.

Wydzieliliśmy też specjalne strefy bezpieczeństwa oddzielające kierowców i motorniczych od pasażerów. Wszystkie aktualne i wcześniej prowadzone działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i użytkowników komunikacji miejskiej w Warszawie.