null

Nie ma taryfy ulgowej dla nieuczciwych przewoźników

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nieuczciwi przewoźnicy i kierowcy podszywający się pod warszawskie taksówki nie mogą czuć się bezkarni. Cykliczne współdziałania kontrolne pozwalają skutecznie weryfikować legalność wykonywania przewozu osób na terenie stolicy. W pierwszym kwartale tego roku przeprowadzono 427 takich działań.

Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, a także funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, Inspektoratu Transportu Drogowego, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz Straży Granicznej kilka razy w miesiącu podejmują współdziałania kontrolne. Podczas działań weryfikowana jest nie tylko legalność wykonywania przewozów, ale także przestrzeganie ogółu norm prawnych.

W sumie okresie od początku stycznia do końca marca 2018 r. przeprowadzono 427 czynności sprawdzających. W analogicznym okresie 2017 roku skontrolowano 544 kierowców i ich pojazdów.

W czasie działań w 150 przypadkach ujawniono nieprawidłowości (35%). W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to niewielki wzrost. Wówczas podczas kontroli ujawniono 166 przypadków naruszeń przepisów (30,5%).

Większość przepadków uchybień, bo aż 51% (77 przypadków) dotyczyła prowadzenia pojazdu przez kierowcę, który nie zdał egzaminu z przepisów prawa miejscowego i topografii stolicy. Liczba ta oznacza poprawę stanu wiedzy prowadzących. Podczas ubiegłorocznych kontroli stwierdzono aż 117 takich przypadków, co oznacza, że zaledwie co 4 skontrolowany miał stosowne kwalifikacje potwierdzone wynikiem egzaminu.

Wśród innych nieprawidłowości ujawnionych w I kwartale 2018 r. znalazły się:

  • wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganej licencji – 67 przypadków (wśród nich były zarówno pojazdy oznakowane, jak i te nieoznakowane jak warszawskie taksówki; w 26 przypadkach kierowcy podszywali się pod warszawskie taksówki);
  • brak kasy fiskalnej – 37 przypadków;
  • brak legalizacji taksometru – 9 przypadków
  • brak badań technicznych pojazdów – 4 przypadki.

Warto zaznaczyć, że kilku prowadzących dopuściło się kilku nieprawidłowości jednocześnie.

Podczas kontroli ujawniono także, że prowadzącymi pojazdy były także osoby posiadające sądowy zakaz prowadzenia pojazdów (3 przypadki), jeden kierujący był poszukiwany europejski listem aresztowania, a dwóch kierowców – obywateli państw z poza UE – dostało decyzję o opuszczeniu terytorium Polski. W pierwszym kwartale w ramach współdziałań zatrzymano 1 prawo jazdy, 14 dowodów rejestracyjnych oraz wystawiono 128 mandatów karnych na łączną kwotę 30 220 zł. Ponadto skierowano również 43 wnioski do sądu o ukaranie.

W okresie świątecznym bądźmy szczególnie ostrożni
Szczególnie w okresie świątecznym warszawiacy powinni zwracać szczególną uwagę na to czy wsiadają do warszawskiej taksówki. Nie pozwólmy się naciągnąć nieuczciwym przewoźnikom.

Licencjonowana, warszawska taksówka posiada:

  • prawidłowe oznakowanie taksówki, czyli żółto-czerwony pas (w barwach Warszawy) z numerem bocznym taksówki, pod którym powinien znajdować się herb m.st. Warszawy;
  • w górnym prawym rogu przedniej szyby samochodu powinna znajdować się naklejka z hologramem, numerem licencji taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym pojazdu;
  • wewnątrz pojazdu powinien znajdować się specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem;
  • w lewym górnym rogu szyby tylnych prawych drzwi powinna znajdować się dwustronna tabliczka informująca po zewnętrznej stronie szyby o cenie za 1 km w I strefie taryfowej; rewers tabliczki, widziany z siedzenia pasażera, powinien zawierać taryfę opłat.

Zawsze należy zachować paragon fiskalny za wykonany przejazd – w przypadku ewentualnych niezgodności jest on podstawą do późniejszych roszczeń.