null

Nauczyciele z Ukrainy pomogą w szkołach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prezydent Rafał Trzaskowski i prezes fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk stoją na tle kolorowej ściany z dokumentami w rękach
W ramach programu interwencyjnego „Cash for Work” zatrudnienie w miejskich przedszkolach i szkołach znajdą ukraińscy nauczyciele na okres trzech miesięcy | Autor: Rafał Motyl

Dzięki porozumieniu Warszawy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej 200 ukraińskich nauczycieli zostanie zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach. Uchodźcy będą pracowali jako asystenci i pomogą ukraińskim dzieciom w integracji w placówkach oświatowych. Koszty ich zatrudnienia, na tym etapie projektu, pokryją amerykańscy darczyńcy z organizacji CARE.

Od chwili wybuchu wojny w Ukrainie do Warszawy dotarło ponad pół miliona uchodźców, z których ok. 300 tys. pozostało w naszym mieście. Zdecydowana większość to kobiety i dzieci. Ukraińscy uczniowie mogą zdalnie kontynuować w Polsce naukę w szkołach ukraińskich. Część z nich dołącza do polskich placówek oświatowych, a dla pozostałych, którzy nie znają języka polskiego, szkoły tworzą oddziały przygotowawcze. Obecnie działa już ponad 140 oddziałów przygotowawczych w 87 miejskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Pomoc w procesie adaptacji

Liczba uczniów z Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w warszawskich szkołach i przedszkolach wynosi już blisko 15 tys. Aby pomóc w procesie włączania dzieci ukraińskich do polskiego systemu edukacji, podpisaliśmy dziś porozumienie z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej – informuje Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Umowa z fundacją pozwoli, w ramach programu „Cash for Work”, na zatrudnianie w miejskich przedszkolach i szkołach ukraińskich nauczycieli, który znaleźli się w Polsce po 24 lutego. Koszty zatrudnienia pokryją amerykańscy darczyńcy z organizacji CARE – dodaje.

Program interwencyjnego zatrudniania uchodźców

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) od ponad 10 lat niesie pomoc humanitarną w kryzysach uchodźczych i od samego początku wojny aktywnie pomaga ukraińskim uchodźcom. PCPM zarządza również punktem pomocy dla uchodźców w namiotach Norwegian Refugee Council przy Dworcu Wschodnim. „Cash for Work”, czyli program interwencyjnego zatrudniania ukraińskich nauczycieli w miejskich przedszkolach i szkołach, działa w oparciu o wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Program interwencyjnego zatrudniania nauczycieli z Ukrainy przewidziany jest na razie na okres trzech miesięcy. Później, razem z władzami Warszawy, będziemy się zastanawiali, jaka opieka będzie potrzebna np. przy organizacji miejskiej akcji „Lato w Mieście” czy na kolejny rok szkolny – mówi Wojciech Wilk, prezes PCPM i dodaje: – Poza amerykańską organizacją CARE, która sfinansuje część etatów w ramach projektu zatrudniania uchodźców w szkołach, staramy się pozyskać kolejnych partnerów i rozmawiamy na temat z firmą Google.

Pierwsze umowy dla uchodźców już w tym tygodniu

Jak podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, pedagodzy z Ukrainy będą pracowali w miejskich placówkach oświatowych jako asystenci polskich nauczycieli.

Już w tym tygodniu zostaną podpisane umowy z pierwszymi uchodźcami, którzy znajdą zatrudnienie w naszych placówkach oświatowych. Docelowo, w ramach tego etapu programu „Cash for Work”, planujemy przyjąć do pomocy 200 nauczycieli z Ukrainy – mówi wiceprezydent Kaznowska. –  Młodzieży ukraińskiej trzeba zapewnić miejsce do nauki, bo nie wszyscy mają odpowiednie warunki – potrzebni są opiekunowie, nauczyciele, sprzęt komputerowy. Dlatego każda pomoc jest na wagę złota – dodaje wiceprezydent.

Liczba asystentów ukraińskich, którzy trafią placówek, zależy od liczby dzieci uchodźczych uczęszczających do miejskiego przedszkola czy szkoły. Fundacja PCPM wypłaci im wynagrodzenie oraz pokryje koszty podatków, składek i zapewni ubezpieczenie, natomiast dyrektor przedszkola lub szkoły będzie odpowiedzialny za ustalenie zadań dla pracownika i nadzór nad jego codzienną pracą.

Dzięki programowi „Cash for Work” nie tylko wspieramy proces integracji dzieci ukraińskich w placówkach oświatowych oraz zapewniamy uchodźcom źródło dochodów co pozwoli im na szybsze usamodzielnianie się – podkreśla prezydent Rafał Trzaskowski.