null

Nagrody dla szkół, które uczą dobra

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prezydent Renata Kaznowska z przewodniczącą Rady Warszawy Ewą Malinowską-Grupińską
Gala Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana | Autor: Rafał Motyl

Jak uczyć o prawach człowieka, rozwijać empatię i wrażliwość - najlepiej wiedzą laureaci 3 edycji. Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana. Podczas uroczystej gali, zorganizowanej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przekazano również nagrody dla szkół i placówek wyróżnionych w 2020 i 2021 roku z powodu pandemii uroczystość nie była wówczas organizowana.

Ustanawiając Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana, chcieliśmy żeby jej celem było promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii i budowanie etyki życia społecznego – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, i dodaje: – Bardzo nam zależy, żeby nagroda kształtowała i promowała wśród młodych ludzi postawę otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, żeby przyczyniała się do budowania więzi międzypokoleniowej i uwrażliwiała na zagrożenia wynikające z radykalizacji postaw i braku tolerancji

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana jest przyznawana od 2020 r. i mogą się o nią ubiegać zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Warszawy oraz placówki wychowania pozaszkolnego i bursy prowadzone przez m.st. Warszawę. Twórcy nagrody odwołują się bezpośrednio do postaci Marka Edelmana i jego słów: „(...) najważniejsze jest to, (...) by nigdy nie pozostawać biernym wobec zła”.

Gratuluję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy aplikowali do Warszawskiej Nagrody im. Marka Edelmana w ostatnich trzech edycjach. Dziękuję za pracę pedagogów i instruktorów, którzy potrafią zainteresować dzieci i młodzież historią oraz różnorodnością kulturową naszego miasta – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Niestety współczesność doświadcza nas w inny trudny sposób: poznawaniem realiów wojny nie tylko z przekazów historycznych, ale z relacji ludzi, którzy w naszym mieście schronili się przed agresją i śmiercią. Te okoliczności tym bardziej przybliżają nas do osoby Marka Edelmana, jego przesłania i postawy – dodaje wiceprezydent.

Nagroda jest uhonorowaniem działań całej społeczności szkolnej za działania podejmowane w obszarach:

  • edukacji na rzecz praw człowieka,
  • zapobiegania przejawom nienawiści (z uwzględnieniem kontekstu historycznego),
  • poznawania historii i kultury społeczności żydowskiej (ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej),
  • edukacji o Holokauście,
  • historii opozycji demokratycznej w Polsce po 1968 roku.

Laureaci tegorocznej edycji Nagrody Edukacyjnej im. M. Edelmana to:

  • w kategorii szkół podstawowych - wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej nr 364 im. K. Markiewicz, ul. Andriollego (Bemowo);
  • w kategorii szkół ponadpodstawowych - nagroda dla XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie;
  • w kategorii placówek edukacji pozaszkolnej – zwycięzcy to Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej – Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” w Warszawie.

Organizatorem i fundatorem Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Rada m.st. Warszawy. Partnerem nagrody jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

* Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana ustanowiła Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą nr XXIV/687/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zastępca Prezydenta Renata Kaznowska i przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska wręcza nagrody podczas Gali Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Zastępca prezydenta Renata Kaznowska wręcza nagrody podczas Gali Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana