null

Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego przyznana

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nagroda imienia Tadeusza Mazowieckiego - neonowa statuetka z dłonią ułożoną w symbol zwycięstwa

Krystyna Paszko i Kacper Sienicki – to główni laureaci tegorocznej Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego, przyznawanej aktywnym społecznie i obywatelsko młodym ludziom w wieku 15-26 lat.

W tegorocznej edycji Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego wpłynęło aż 106 zgłoszeń, które zostały ocenione przez kapitułę konkursu. Ostateczną decyzję o laureatach i laureatkach najbardziej wyróżniających się w działaniu na rzecz społeczeństwa obywatelskiego podjął prezydent Rafał Trzaskowski. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych: 15-19 lat i 20-26 lat.

Warszawa stawia na dialog, samorządność, na aktywność mieszkańców, którzy tworzą tkankę miejską. Stawia na odpowiedzialność za to, co nas otacza, dlatego na partnerskich zasadach razem z mieszkańcami chce zmieniać się na lepsze – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Dziękujemy, że tak jak patron Nagrody – Tadeusz Mazowiecki – czujecie się odpowiedzialni za to, jak toczy się świat. Dzięki Waszej aktywności Warszawa cały czas się zmienia, stając się miastem otwartym, różnorodnym, tolerancyjnym i przyjaznym mieszkańcom. Miastem, które inspiruje.

Tegoroczna edycja konkursu dowodzi, że głos młodego pokolenia ma znaczenie. Jesteśmy pod wrażeniem wszystkich zgłoszeń, które do nas trafiły. Nie tylko ich liczby, także profesjonalizmu, odwagi w podejmowaniu trudnych tematów, zaangażowania. Każde z nich zasługuje na wyróżnienie. Zwłaszcza w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach – mówiła Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent m.st. Warszawy i przewodnicząca kapituły konkursu.

Wyniki konkursu

  • Nagrodę prezydenta m.st. Warszawy w wysokości 10 tys. złotych w kategorii wiekowej 15-19 lat przyznano pani Krystynie Paszko za innowacyjne działania na rzecz osób doświadczających przemocy, wyjątkowy przykład solidarności z potrzebującymi podczas pandemii COVID-19 oraz imponującą skuteczność w dążeniu do celu;
  • Nagrodę prezydenta m.st. Warszawy w wysokości 10 tys. złotych w kategorii wiekowej 20-26 lat przyznano panu Kacprowi Sienickiemu za działania prodemokratyczne na rzecz Białorusi, odwagę i niezłomność w dążeniu do prawdy, a także działalność społeczną wspierającą osoby represjonowane przez białoruskie władze na terenie Białorusi oraz przebywające w Polsce;
  • wyróżnienie w wysokości 2,5 tys. złotych w kategorii wiekowej 15-19 lat przyznano pani Wiktorii Kostrzewie za działania na rzecz partycypacji młodych ludzi w życiu publicznym, ochrony praw kobiet, dostępności edukacji seksualnej oraz pomocy psychologicznej dla młodych ludzi, a także wzorowy przykład samorządności i zaangażowania obywatelskiego;
  • wyróżnienie w wysokości 2,5 tys. złotych w kategorii wiekowej 15-19 lat przyznano zespołowi projektu Kompas Kryzysowy w składzie: Marianna Komornicka, Klara Lewandowska, Jan Możański, Jan Witkowski, Leszek Mróz, Maria Bołdok, Maria Sobczak, Wiktoria Kędzierska za szerzenie wiedzy na temat kryzysów humanitarnych na świecie oraz sposobów niesienia pomocy potrzebującym, a także kształtowanie postaw zaangażowania społecznego wśród młodych ludzi;
  • wyróżnienie w wysokości 2,5 tys. złotych w kategorii wiekowej 20-26 lat przyznano panu Dominikowi Puchale za działania na rzecz praw kobiet, mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności LGBTQIA+, a w szczególności za inicjatywy o charakterze antyfaszystowskim;
  • wyróżnienie w wysokości 2,5 tys. złotych w kategorii wiekowej 20-26 lat przyznano pani Weronice Szponar-Kamińskiej i panu Przemysławowi Kamińskiemu z Inicjatywy Owocowe Sady Żoliborskie za działania na rzecz integracji społeczności sąsiedzkiej Żoliborza, ochronę fauny i flory Sadów Żoliborskich, a także inicjatywy edukacyjne i proekologiczne realizowane w środowisku lokalnym.

W tym roku kapituła konkursu po raz pierwszy zdecydowała także o przyznaniu wyróżnień niefinansowych. Otrzymali je:

  • w kategorii wiekowej 15-19 lat: Mikołaj Piołun-Noyszewski za działalność społeczną na rzecz samorządności uczniowskiej, w tym w szczególności za projekt „Szkoła to Dziewczyna”; Maria Budzowska za działania dążące do neutralności klimatycznej szkoły, szerzenie wśród rówieśników wiedzy na temat zmian klimatycznych oraz aktywność na rzecz społeczności lokalnej oraz Zespół Fundacji Akcja Menstruacja w składzie: Aleksandra Walczak, Emilia Kaczmarek, Gabriela Wydra, Julia Kaczmarek, Julia Kaffka, Kaja Kreft, Karolina Białczewska, Karolina Pudełko, Katarzyna Kaffka, Kinga Olejarczyk, Magdalena Demczak, Martyna Kułakowska, Matylda Naczyńska, Natalia Śmietana, Paulina Wasiluk, Wiktoria Szpunar, za działania podejmowane na rzecz ograniczenia wykluczenia menstruacyjnego.
  • w kategorii wiekowej 20-26 lat: Janina Świerżewska za odważne działania podejmowane na rzecz ochrony polskiej przyrody, walkę ze zmianami klimatycznymi oraz aktywność obywatelską.

Zgłoszenia do konkursu oceniała kapituła w składzie: Aldona Machnowska-Góra – zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy; Ewa Mazowiecka – przedstawicielka rodziny Tadeusza Mazowieckiego; Karolina Zdrodowska – dyrektorka koordynatorka ds. dialogu społecznego i przedsiębiorczości; Ewa Kolankiewicz – dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej; Anna Auksel-Sekutowicz – radna m.st. Warszawy; Agnieszka Jaczewska-Golińska – radna m.st. Warszawy; Mariusz Frankowski – radny m.st. Warszawy; Danuta Przywara – przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; Tadeusz Strączek – przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; Piotr Borczyński – przedstawiciel Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy; Bartosz Celiński – przedstawiciel Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, Dominik Kuc – laureat I edycji Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego oraz Konrad Kozłowski – laureat I edycji Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego.