null

Nabór na Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich ogłoszony!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uczeń zapisuje temat lekcji na tablicy. Przy biurku stoi nauczycielka, w ławkach siedzą pozostali uczniowie.

Rozpoczął się nabór na stanowisko Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Poszukiwana jest osoba gotowa do działania na rzecz uczniów i promowania ich praw. O powołania takiej funkcji przy warszawskim Ratuszu zabiegała m.in. Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy.

Szkoła musi być niezależna, a prawa uczniów przestrzegane. Uczniowie mają czuć, że są słuchani i rozumiani! - podkreśla zastępca prezydenta Renata Kaznowska.

Pandemia i okres nauczania zdalnego spowodowały, że pojawiły się nowe problemy, z rozwiązaniem których musimy pomóc naszym uczniom. Przed nami również nowe wyzwania związane z integracją i wsparciem dla uczniów z Ukrainy! Dlatego działamy i robimy kolejny krok dla naszych uczniów, naszych dzieci – dodaje wiceprezydent Kaznowska.

Do zadań Rzecznika będzie należeć między innymi rekomendacja, w jaki sposób postąpić w przypadku naruszania praw uczniów, a także w sytuacji przejawów dyskryminacji. Rzecznik będzie również współpracował z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych oraz samorządami uczniowskimi i radami rodziców pomagając rozwiązywać konflikty.

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich uzupełni istniejącą sieć rzeczników w stołecznych szkołach. W prawie oświatowym nie ma obowiązku powoływania rzecznika praw ucznia na poziomie samorządów terytorialnych, jednak Warszawa jest przekonana do takiej decyzji. To także odpowiedź na postulaty młodych ludzi - badania pokazały, że taką potrzebę widzi ponad 70 proc. warszawskich uczniów. Zabiegała o to również Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy, warszawscy radni, przedstawiciele środowisk oświatowych i pozarządowych.

Przy Warszawskim Rzeczniku Praw Uczniowskich powstanie zespół ekspercki złożony z przedstawicieli różnych środowisk, m.in. pracowników instytucji związanych z edukacją, urzędników, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Warszawy oraz specjalistów, których obecność będzie zależeć od rodzaju spraw zgłaszanych przez uczniów.

Szczegółowe kryteria oraz informacje dotyczące konkursu na warszawskim portalu e-Rekrutacje - Inspektor ds. edukacji, oświaty i wychowania (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do praw uczniowskich).