null

Na ratunek ukraińskim zabytkom

Drukuj otwiera się w nowej karcie
materiały gaśnicze zgromadzone w pomieszczeniu biurowym

Ukraińskie zabytki nadal potrzebują pomocy. Zgromadzone dotąd w siedzibie Stołecznego Konserwatora Zabytków materiały do ich zabezpieczenia już dotarły do Lwowa, Czerniowców i Kijowa. Od poniedziałku, 21 marca zbiórka zostaje wznowiona.

Ukraińskie miasta nadal potrzebują materiałów, które ochronią ich zabytki przed skutkami działań wojennych. Te zebrane w akcji trwającej do 4 marca dotarły już na Ukrainę, od jutra rozpoczyna się kolejna część akcji.

W poniedziałek drugi etap zbiórki

Kolejne towary i pomoc  można dostarczać do siedziby Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20, od poniedziałku, 21 marca, w godzinach 8.30-15.30.

Zbierane są m.in. wełna mineralna, koce gaśnicze, gaśnice i agregaty gaśnicze, tkaniny niepalne. Można także przynosić sznury i taśmy niepalne, worki na piasek, rusztowania

worki budowlane na materiały sypkie czy wodoodporne płyty OSB, a także kartony na eksponaty muzealne.

Ochrona zabytków trwa

Pierwszy etap zbiórki materiałów na rzecz zabezpieczenia zabytków Ukrainy organizowany przez miejskich konserwatorów oraz Fundację Dziedzictwa Kulturowego i Narodowy Instytut Dziedzictwa zakończył się 4 marca 2022 r.

Jako pierwsze do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków (BSKZ) przy Nowym Świecie trafiły gaśnice przywiezione przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. W kolejnych dniach dary docierały zarówno od miejskich konserwatorów, firm jak i osób prywatnych.

Wszystkie towary zostały następnie przewiezione na teren MPWiK, gdzie po załadunku na tiry pojechały do przejścia kolejowego w Medyce. Stamtąd już koleją dotarły do ukraińskich miast.

W pierwszych transportach, które dojechały już do Lwowa, do którego dotarł także transport wysłany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Czerniowców i Kijowa były 1922 gaśnice, 529 koców gaśniczych oraz 369 opakowań wełny mineralnej. Paczki zawierały również taśmy mocujące, płyty OSB i agregaty.

Zbiórkę można także wesprzeć finansowo poprzez zrzutka.pl – Zbiórka na rzecz zabezpieczenia zabytków Ukrainy

sprzęt gaśniczy, czerwone gaśnicze, rolki wełny mineralnej