null

Muzeum Karykatury – konkurs

Drukuj otwiera się w nowej karcie
sala w Muzuem Karykatury, na białych ścianach wiszą kolorowe prace, przygląda im się dwoje ludzi siedzących na ławeczce pośrodku sali

Prezydent Warszawy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora/dyrektorki Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Zgłoszenia do 15 września.

Wśród wymagań stawianych kandydatom/kandydatkom są: wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury oraz minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Warszawskie Muzeum Karykatury to jedyna tego typu placówka w Polsce. Pomysłodawcą, a później długoletnim dyrektorem był rysownik i satyryk Eryk Lipiński, którego imię Muzeum nosi od 2002 roku. W zbiorach posiada ponad 25 tysięcy rysunków (karykatury, rysunki satyryczne, plakaty) oraz obiekty z malarstwa i rzeźby. Najstarsze pochodzą z XVII wieku.

Miasto Stołeczne Warszawa oczekuje, że przedstawiony przez kandydatów na dyrektora/dyrektorkę autorski program działania będzie odwoływać się do dorobku Muzeum i specyfiki jego zbiorów. Jednocześnie pokazywałby on możliwości, jakie przed karykaturą, rysunkiem satyrycznym, komiksem otwierają nowe technologie i media. Zaproponowany program działania Muzeum powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na Strategię #Warszawa2030 oraz Politykę kulturalną).

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wobec kandydujących, a także niezbędnych dokumentów, można znaleźć w  Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.