null

Muzeum Józefa Piłduskiego w Sulejówku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

15 sierpnia - 30 września
Muzeum organizuje wystawę pn.: „Wojna światów 1920" w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście (róg Karowej)
Motywem przewodnim wystawy są opinie Edgara Vincenta wicehrabiego D’Abernona, przewodniczącego Misji Ententy w Polsce latem 1920 roku, który opisał konflikt polsko-bolszewicki jako wojnę światów, stracie cywilizacji. Ekspozycja – prezentująca plakaty, afisze, ryciny, mapy i dokumenty – pokazuje wojnę z 1920 r. w trzech wymiarach: ideologicznym, politycznym i uniwersalnym.