null

Opady śniegu - zachowajcie ostrożność

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pracownik w zielonym stroju ochronnym, kamizelce odblaskowej i rękawicach wybiera piasek z szufli, żeby posypać nim chodnik

Opady śniegu mogą potrwać kilkanaście godzin. 170 pługoposypywarek od nocy pracuje na 1600 km miejskich dróg. Sytuacja jest monitorowana.

Apel do wszystkich zarządców i spółdzieleni o zadbanie o tereny, za które odpowiadają.

Służby w gotowości

W całodobowej gotowości do wyjazdu jest ponad 300 pługów i posypywarek. Zarząd Oczyszczania Miasta zabezpiecza przed śliskością 1600 km jezdni, po których kursują autobusy komunikacji miejskiej. ZOM zleca również oczyszczanie 3,5 mln m kw. terenów dla pieszych – 4400 przystanków autobusowych i tramwajowych, dojścia do stacji metra, schody i kładki.

Monitoring pogody

W Centrum Dowodzenia ZOM trwa całodobowy monitoring danych, które spływają z ośrodków meteorologicznych oraz stacji pogodowych rozlokowanych na terenie miasta. Równocześnie kontrolerzy w terenie sprawdzają, jaki jest rzeczywisty stan nawierzchni. Na podstawie tych informacji podejmowane są decyzje o rozpoczęciu działań i ich zakresie.

Zimowe utrzymanie miasta

Oprócz Zarządu Oczyszczania Miasta za oczyszczanie terenów odpowiadają w Warszawie:

biały napis na niebieskim tle UWAGA GOŁOLEDŹ i herb miasta poniżej