null

Modernizacja szkoły specjalnej przy Rzymowskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Parterowy budynek z podjazdami dla osób z niepełnoprawnościami ruchowymi oraz schodami wejściowymi. Obiekt przedstawia placówkę szkolną z szarą elewacją z jasnozielonymi elementami dekoracyjnymi na ścianach
Wizualizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 po remoncie

Wkrótce rozpocznie się remont Zespołu Szkół Specjalnych nr 85. Podpisana dziś umowa zakłada, że modernizacja szkoły przy ul. Rzymowskiego 36 potrwa 7 miesięcy. Koszt inwestycji to 7,2 mln zł.

Parterowy budynek przy ul. Rzymowskiego zostanie przystosowany do utworzenia filii Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 z przeznaczeniem dla oddziałów szkoły przysposabiającej do pracy. Uczniami placówki będzie młodzież w wieku od 16 do 24 lat, która posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym i niepełnosprawności sprzężonej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, czyli do 2025 roku, przeznaczymy niemal 120 mln zł na modernizacje placówek specjalnych i wychowania pozaszkolnego. Dzięki inwestycji budynek przy ul. Rzymowskiego zostanie przystosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Bardzo cieszy fakt, że placówka będzie przeznaczona również dla młodzieży, która mieszka na Ursynowie oraz Wilanowie. Docelowo budynek będzie służył około 60 uczniom – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Modernizacja budynku obejmie roboty wyburzeniowe i demontażowe. Wymienione zostaną okna i drzwi, wykonana nowa elewacja i nowe wejście główne. Zmieni się także układ pomieszczeń w budynku. Roboty obejmą montaż instalacji: sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.

Na parterze znajdą się sale do nauki - w tym pracownie: komputerowa, technik różnych, gospodarstwa domowego z jadalnią - sala zajęć ruchowych oraz mieszkanie treningowe. Pojawią się pomieszczenia dla psychologów i pielęgniarki. Do dyspozycji pracowników będzie również częściowo doświetlona kondygnacja na poziomie -1 – dodaje wiceprezydent.

Na zewnątrz budynku zostanie zamontowana zostanie winda. Znajdą się tam także rampa oraz platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przebudowany zostanie również teren wokół budynku, w tym istniejący parking oraz droga dojazdowa.

Zgodnie z podpisaną umową prace modernizacyjne przy ul. Rzymowskiego 36 mają się zakończyć jesienią 2023 r., kolejnym etapem będzie pozyskanie wymaganych prawem pozwoleń na użytkowanie obiektu.

Inwestorem jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a wykonawcą zadania jest firma TENEO Piotr Gregorczyk.