null

Mimo epidemii zapewniamy obsługę mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od środy, 22 kwietnia, zgodnie z rozporządzeniem, rozszerza się katalog spraw, które mieszkańcy będą mogli załatwić w Urzędzie m.st. Warszawy.

Zmiany polegają na rozszerzeniu zakresu usług dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych. Od 13 marca obowiązywały pewne ograniczenia w tym zakresie – można było jedynie odebrać dowód osobisty, prawo jazy czy zarejestrować fabrycznie nowy pojazd (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym). Teraz będzie można już załatwić wszystkie sprawy z tego zakresu. Niezbędne będzie jednak telefoniczne umówienie się na wizytę, a w przypadku, gdy wymagana jest płatność – dokonanie jej przelewem.

Organizacja pracy Urzędu m.st. Warszawy
1.    Bezpośrednio realizowane są wyłącznie następujące sprawy:
- rejestracja stanu cywilnego w wybranych siedzibach USC (m.in. rejestracja urodzeń i zgonów, uznanie ojcostwa oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na najbliższe terminy ślubów, po uprzednim umówieniu telefonicznym),
- sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy, wydawania innych dokumentów komunikacyjnych (po umówieniu telefonicznym oraz z dowodem wpłaty, jeśli sprawa wymaga opłaty).

2.    W pozostałym zakresie bezpośrednia obsługa klientów polega na przyjmowaniu pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu). Pisma można składać we wszystkich punktach obsługi klienta (Wydziały Obsługi Mieszkańców, punkty obsługi klienta biur urzędu), z wyjątkiem niektórych lokalizacji USC. Jeśli jest to niezbędne dla realizacji sprawy, podejmowane będą także inne czynności, wymagające kontaktu z klientem (np. podpisywanie i odbiór dokumentów, oględziny w terenie, itp.).

3.    Niemożliwe jest dokonywanie płatności w kasach urzędu – dostępne są wyłącznie płatności przelewem lub inne formy płatności elektronicznej lub zdalnej.

4.    Odwołane są wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie urzędu (m.in. dyżury radnych, Rady Seniorów, Komisji Dialogu Społecznego, bezpłatne porady prawne, itp.).

5.    Bezpośrednia obsługa klientów w poniedziałki jest realizowana w godz. 8.00-16.00.

Realizacja usług może wiązać się z ograniczeniami - liczbą mieszkańców przebywających w siedzibie urzędu, obowiązkiem dezynfekcji rąk przed wejściem do urzędu, itp.
Powyższa organizacja pracy Urzędu m.st. Warszawy obowiązuje do odwołania.

Urząd m.st. Warszawy do dyspozycji mieszkańców
Sprawy mieszkańców są realizowane, choć niektóre w ograniczonym zakresie. Jednak apelujemy, aby dla bezpieczeństwa swojego i innych ograniczać wizyty w urzędzie do niezbędnego minimum. Jeśli sprawa nie jest pilna, zachęcamy do odłożenia osobistej wizyty w miejskiej placówce.

Kontakt z urzędem możliwy jest również drogą mailową i telefoniczną. Numery telefonów i adresy e-mail znajdują się na stronach www.warszawa19115.pl, www.bip.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych dzielnic.

Wszystkie informacje i dane kontaktowe dostępne są także pod numerem telefonu 19115.
Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).