null

Miliardy korzyści dla Warszawy dzięki obecności Polski w UE

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uczestnicy marszu ubrani w kolorowe stroje ludowe. Jeden z uczestników trzyma w dłoni flagę Unii Europejskiej. Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd pięcioramiennych na lazurowym tle.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej Warszawa pozyskała ponad 18 miliardów złotych z budżetu UE na inwestycje i rozwój. Stolica naszego kraju jest liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Największą inwestycją wspieraną z tych środków jest metro.

Warszawa to europejska metropolia, napędzana przedsiębiorczością, aktywnością i zaangażowaniem mieszkańców. Rozwój stolicy sprawia, że już dziś jest to miasto otwarte, przyjazne i funkcjonalne. Nowoczesne rozwiązania planowane są zgodnie z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska. Zmiany te nie byłyby jednak możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Od 2004 r. Polska jest największym beneficjentem środków unijnych, a Warszawa liderem w ich pozyskiwaniu. Do tej pory stolica otrzymała z budżetu UE ponad 18 mld zł, co w przeliczeniu daje aż 10 tys. zł na jednego mieszkańca. To jeden z najwyższych wyników nie tylko w Polsce, ale i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Takie są fakty. Każdy, kto kwestionuje korzyści z obecności naszego kraju w UE, szkodzi Polsce i szkodzi Warszawie – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Stolica może liczyć na UE

Największym źródłem wsparcia stołecznych inwestycji jest unijny Fundusz Spójności (FS), który finansuje w Warszawie zarówno projekty z zakresu mobilności miejskiej, jak i większość projektów związanych z ochroną środowiska. Łączna kwota dofinansowania warszawskich projektów z FS to aż 14,6 mld zł. Jednym głównych zadań Funduszu Spójności jest rozwój infrastruktury transportowej bazującej na niskoemisyjnym transporcie publicznym. Dlatego też największe środki przeznaczone są na rozwój komunikacji miejskiej, tak aby stała się ona dobrą alternatywą dla transportu indywidualnego.

Najpopularniejszą warszawską inwestycją wspieraną ze środków Funduszu Spójności jest budowa II linii metra i zakup nowoczesnego taboru (7,37 mld zł dofinansowania z trzech projektów). Oprócz tego dofinansowane są projekty rozbudowy sieci tras tramwajowych, ekologiczne autobusy, kolej aglomeracyjna oraz ważne drogi.

W ostatnich latach duża uwaga została skierowana na zagospodarowanie brzegów Wisły – dzięki środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zrealizowano efektowny projekt renowacji bulwarów wiślanych oraz przyciągający publiczność Multimedialny Park Fontann. Z kolei dla rozwoju stołecznego biznesu uruchomiono na Powiślu Centrum Przedsiębiorczości Smolna, a na Starej Pradze – Centrum Kreatywności Targowa. Przygotowany został także projekt bezpłatnych rozwiązań mobilnych, które ułatwią poruszanie się w przestrzeni publicznej, a także projekt dotyczący rozbudowy systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Łączna kwota dofinansowania projektów z EFRR to ponad 2,5 mld zł.

Trzecim z najważniejszych unijnych źródeł wsparcia rozwoju Warszawy jest Europejski Fundusz Społeczny. Duży nacisk został położony m.in. na aktywizację społeczno-zawodową niepełnosprawnych mieszkańców stolicy, wsparcie usług opiekuńczych, a także pomoc rodzinom. Łączna kwota dofinansowania projektów z EFS to ponad 700 mln zł.

Pozostałe dofinansowanie projektów pochodzi z innych źródeł UE np. dotacji zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską, z których realizowane są projekty międzynarodowe.

Unijne wsparcie dla całej metropolii

Uzupełnieniem funduszy unijnych są środki z innych funduszy pomocowych Unii Europejskie skierowane głównie na naukę, badania i rozwój. Ważne są także  środki z tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w ramach którego Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekazują wkład na realizację projektów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Dzięki tym środkom zmodernizowano kamienice na Starym Mieście, w których ma siedzibę Muzeum Warszawy. Pozyskano także wsparcie systemowe dla stołecznych Domów Pomocy Społecznej i przywrócono naturalne łąki nad brzegami Wisły.

Unijne wsparcie obejmuje całą warszawską metropolię. Powstał specjalny instrument finansowy – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Dzięki niemu Warszawa z 39 sąsiednimi gminami – przy wsparciu funduszy unijnych – realizuje projekty o skali ponadlokalnej takie jak trasy rowerowe, parkingi P+R), e-usługi publiczne, edukacja dzieci i młodzieży, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Łączna wartość 176 projektów z metropolii warszawskiej, które uzyskały dofinansowanie UE w ramach tego instrumentu do września br. to ok. 1,1 mld złotych, z czego unijne wsparcie sięgnęło 708,5 miliona złotych.

Więcej na ten temat w broszurze „Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie” dostępnej na stronie: um.warszawa.pl/waw/europa/-/wykorzystanie-funduszy-europejskich-w-warszawie-1.