null

Miejskie stypendia dla sportowców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika przedstawiająca biegacza, tenisistę i piłkarza z napisem "Do stypendiów, gotowi, start"

Można już składać wnioski o stypendia sportowe m.st. Warszawy na rok 2023. Uzdolnieni sportowcy, a także trenerzy mają czas do 31 grudnia tego roku.

Warszawa wspiera rozwój sportowych talentów przyznając najwybitniejszym stypendia. W 2022 roku 29 zawodniczek i zawodników otrzymało stypendia olimpijskie, 418 młodych sportowców – stypendia młodzieżowe, a 12 – trenerskie. Miasto przeznaczyło na to ponad 3,6 mln zł.

Jesteśmy dumni, kiedy reprezentanci Polski walczą na igrzyskach olimpijskich albo mistrzostwach w różnych dyscyplinach sportu. Wzruszamy się, kiedy są dekorowani medalami, kiedy słyszymy hymn Polski. Pamiętajmy, że na te medale zapracowało wiele osób. Dlatego co roku wspomagamy talenty sportowe z naszego miasta. Sport to inwestycja – w treningi, w wyposażenie, infrastrukturę. Pomagamy w tych wydatkach – deklaruje wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. – Sport to także inwestycja w zdrowe społeczeństwo, w dobrostan mieszkańców. Nie każdy może być medalistą, ale każdy może być sprawny i aktywny.

Kto może ubiegać się o stypendium

Zasady przyznawania stołecznych stypendiów sportowych określa uchwała nr XXXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z 24 września 2020 roku.

Żeby otrzymać stypendium:

  • trzeba być mieszkańcem/mieszkanką Warszawy,
  • nie można pobierać ani ubiegać się o inne stypendium sportowe,
  • trzeba uzyskać wybitne osiągnięcia sportowe (w dyscyplinie/konkurencji ujętej w Systemie Sportu Młodzieżowego – SSM lub objętej programem Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Głuchych).  

Wymogi sportowe szczegółowo opisuje wspomniana uchwała. Przykładowo do stypendium młodzieżowego uprawnia zajęcie miejsc 1-3 na mistrzostwach Polski juniorów, młodzieżowców lub seniorów. Albo np. miejsc 1-6 w mistrzostwach świata.

W przypadku stypendium trenerskiego trzeba szkolić przynajmniej jednego zawodnika lub zawodniczkę spełniającą powyższe kryteria.

Jak złożyć wniosek

Najwygodniej złożyć wniosek poprzez Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy, podpisując go podpisem elektronicznym i korzystając z:

  • profilu zaufanego,
  • e-dowodu,
  • podpisu kwalifikowanego.

Wypełnia się go w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) na stronie stypendialnej UM Warszawa.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

  • pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka
  • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki

W razie problemów z zalogowaniem można pisać na mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć też osobiście w siedzibie Biura Sportu i Rekreacji UM Warszawa lub listownie. Więcej informacji na stronie sport.um.warszawa.pl

Adres biura: pl. Defilad 1 pok. 1123, Warszawa (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00);

Adres korespondencyjny: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;

E-mail: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl;

Telefony: 22 443 24 63 (s. młodzieżowe) lub 22 443 24 89 (s. olimpijskie, s. trenerskie).

Wnioski o stypendia przyjmowane są do 31 grudnia 2022 r. –do godz. 16.00.

Stypendyści warszawscy

Stypendium wypłacane jest co miesiąc. Ostateczna jego wysokość oraz okres na jaki zostaną przyznane zależy m.in. od liczby uprawnionych. Nie może ona jednak być niższa niż 500 zł brutto (stypendium olimpijskie), 300 zł brutto (stypendium młodzieżowe) lub 200 zł brutto (stypendium trenerskie).

Wieloletnimi stypendystami m.st. Warszawy są między innymi wioślarze Dominik Czaja i Szymon Pośnik oraz wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska, nasza najlepsza windsurferka Zofia Noceti-Klepacka, lekkoatleta Dariusz Kowaluk, czy Adrian Castro rywalizujący w szermierce na wózkach.