null

Miejskie refundacje remontów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Klatka schodowa w budynku z zabytkowymi drewnianymi drzwiami
Autor: UM Warszawa

Właściciele zabytków, którzy z własnych środków przeprowadzili remonty w 2021 roku, mogli starać się o ich częściowy zwrot. Stołeczni radni ponownie przeznaczyli na nie środki – tym razem na 21 refundacji.

Miło mi poinformować, że Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o refundacji kosztów remontów 21 obiektów w naszym mieście. Bardzo zależy nam na tym, by stolica piękniała z każdym dniem, a nie byłoby to możliwe, gdyby prywatni właściciele nie decydowali się na odnawianie zabytków. Łączna kwota, jaką przeznaczyliśmy na refundacje w tym roku to ponad 1,2 mln zł – powiedziała zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

W tegorocznym naborze refundacyjnym do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków wpłynęło 48 wniosków, z czego komisja dotacyjna rekomendowała 21. Radni przychylili się do tej decyzji i podjęli uchwałę podczas sesji 25 sierpnia 2022 roku. Przyznali refundacje za wykonane w roku ubiegłym prace przy 10 obiektach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę 608 900 zł oraz przy 11 ujętych w gminnej ewidencji zabytków na 615 400 zł.

Wsparcie finansowe dotyczy remontów przeprowadzonych w budynkach mieszkalnych oraz obiektach sakralnych. Właściciele zabytków otrzymali częściowy zwrot kosztów poniesionych głównie na remonty elewacji i dachów oraz izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. Odnowione zostały m.in. domy przy ul. Akademickiej 3, ul. Dobrej 89, ul. Karmelickiej 3a, ul. Mokotowskiej 7, ul. Wilczej 65 oraz klatka schodowa kamienicy przy ul. Polnej 44 oraz drzwi w przejeździe bramnym kamienicy przy ul. Barskiej 5.

Ponadto radni zdecydowali o udzieleniu dotacji w wysokości 200 tys. zł na kolejny etap remontu budynku przy ul. Boya-Żeleńskiego 4. Prace będą prowadzone na części elewacji zachodniej. Elewacja szczytowa tego budynku została już wyremontowana z tegorocznej dotacji w wysokości 109 tys. zł.

Finansowe wsparcie miasta

W 2022 roku Rada Miasta przyznała wsparcie finansowe na prace przy zabytkach w łącznej kwocie 9 559 770 zł. Pełna lista przyznanych w 2022 roku dotacji i refundacji znajduje się w załączonej tabeli.

Załączniki: