null

Miejskie granty na kształcenie psychiatrów dziecięcych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mężczyzna z krótkimi ciemnymi włosami w ciemnej marynarce mówi do mikrofonu. Obok po lewej, stoją dwie kobiety
Prezydent Rafał Trzaskowski ogłasza projekt dofinansowania kształcenia lekarzy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży | Autor: UM Warszawa/R. Motyl

Coraz więcej młodych osób mierzy się z kryzysem zdrowia psychicznego, a z powodu braku specjalistów czas oczekiwania na wizytę jest bardzo długi. Dlatego Warszawa ogłasza projekt dofinansowania kształcenia lekarzy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Jak wskazują eksperci, już ponad pół miliona dzieci i młodzieży w całej Polsce cierpi m.in. z powodu zaburzeń psychicznych. Ograniczona liczba specjalistów sprawia, że średni czas oczekiwania na Mazowszu na wizytę do psychiatry dziecięcego w ramach NFZ wynosi 378 dni.

Bardzo nam zależy na tym, żeby zwrócić uwagę na ten problem i żeby rozwiązywać go w sposób jak najbardziej efektywny. Dlatego chcemy uruchomić pilotażowy projekt grantów dla lekarzy, którzy zdecydują się na dodatkowe kształcenie w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. W całym kraju mamy obecnie niespełna 600 psychiatrów dziecięcych, czyli zdecydowanie za mało, z czego w samej Warszawie nieco ponad 100, a w miejskich podmiotach leczniczych pracuje dokładnie 15 psychiatrów dziecięcych. Zdajemy sobie sprawę, że zapotrzebowanie na lekarzy, którzy są wykształceni w tym kierunku, jest olbrzymie – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Naszym celem jest podwojenie liczby psychiatrów dziecięcych w miejskich placówkach w ciągu najbliższych 2-3 lat. Lekarze, którzy zdecydują się wziąć udział w tym programie, otrzymają miejskie dofinansowanie w wysokości 4 tys. zł miesięcznie na cały okres kształcenia specjalizacyjnego – dodaje.

Umowa z medykiem zobowiąże go do podjęcia zatrudnienia w miejskim podmiocie leczniczym, w wymiarze 20 godzin tygodniowo przez okres 3 lat.

Bardzo dziękuję panu prezydentowi, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że pogłębia się problem psychologiczny i psychiatryczny dzieci. Cieszę się, że lekarze będą mogli osiągać specjalizację i lepsze umiejętności, aby pomagać młodym ludziom – zaznacza Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Założenia projektu miejskich grantów

Ponieważ liczba miejsc do kształcenia lekarzy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży jest w Polsce bardzo ograniczona, chcemy, aby miejskie placówki ubiegały się o specjalne akredytacje. Dzięki temu nasze ośrodki, które już specjalizują się w opiece psychiatrycznej, tj. Szpital Wolski, czy poradnie na Woli, Ochocie i w Wawrze, będą miały możliwość prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz prowadzenia staży kierunkowych – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za politykę zdrowotną miasta.

Jak podkreśla wiceprezydentka, standardowo specjalizacja w tej dziedzinie trwa 5 lat.

 – Ponieważ zależy nam na skutecznym i sprawnym pozyskaniu nowych specjalistów, będziemy preferować rozwiązanie pozwalające na zastosowanie krótszego czasu kształcenia specjalizacyjnego, dedykowanego lekarzom posiadającym już określone specjalizacje – dodaje.

Szkolenia specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim mogą odbywać się:

  • w ciągu 2 lat dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii 

  • oraz 3 lat dla lekarzy specjalistów lub posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie pediatrii, neurologii dziecięcej oraz posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży.

Warszawa dla młodych w kryzysie

Miejska oferta wsparcia dzieci i nastolatków w kryzysie psychicznym jest systematycznie rozszerzana. W trosce o dzieci i młodzież w każdej miejskiej szkole zapewniony jest dostęp do psychologów i/lub pedagogów szkolnych, a miasto kontynuuje program wsparcia psychicznego dla uczniów i ich bliskich oraz dla kadry szkolnej.

W Warszawie działa również sieć blisko 30 miejskich poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W ramach opieki psychiatrycznej dla dzieci i nastolatków, w Polsce funkcjonuje 3-poziomowy system. Pierwszy poziom to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, w których świadczenia udzielane są w trybie ambulatoryjnym przez psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych. Ośrodki oferują m.in. porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej, grupowej), wizyty i porady. Przeznaczone są dla osób, które nie wymagają diagnozy psychiatrycznej lub farmakoterapii.

W ramach tego poziomu w miejskich podmiotach funkcjonują ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży m.in. na terenie Śródmieścia, Woli, Ursusa, Ochoty, Bielan, Białołęki, Wawra.

Gdzie zadbać o zdrowie psychiczne młodych?

Drugi poziom opieki psychiatrycznej obejmuje funkcjonowanie centrum zdrowia psychicznego, gdzie młodzi pacjenci mają dostęp do szerszego zakresu świadczeń niż w ośrodkach opieki psychologicznej. Na tym poziomie są pod opieką lekarzy psychiatrów oraz prowadzona jest bardziej zaawansowana opieka terapeutyczna. Centra obejmują opieką psychiatryczną pacjentów, którzy mają już za sobą terapię w ośrodkach pierwszego poziomu referencyjnego. Wsparcie w tym zakresie oferuje 8 miejskich podmiotów leczniczych m.in. poradnie na Żoliborzu, Woli, Ursynowie, Ochocie, Pradze-Północ i Pradze-Południe.

Najbardziej specjalistyczną pomoc w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego (III poziom referencyjny) udzielają wysokospecjalistyczne placówki, do których wymagane jest skierowanie. Adresy podmiotów znajdują się na stronie: nfz.gov.pl.