null

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 w języku ukraińskim

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Odwrócona tyłem konsultantka Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 siedzi przy biurku z dwoma monitorami i notuje coś na kartce
Obsługa w języku ukraińskim odbywa się całodobowo

Od początku wojny w Ukrainie Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 rozpoczęło prace nad budowaniem oferty po ukraińsku. Stale rosła liczba przybywających do Warszawy obywateli Ukrainy, bardzo często potrzebujących pomocy i informacji.

W pierwszej kolejności, na portalu warszawa19115.pl uruchomiona została podstrona Dla Obywateli Ukrainy z informacjami skierowanymi do mieszkańców Warszawy oraz do obywateli Ukrainy.

Zawartość portalu została podzielona na 12 sekcji tematycznych, tak aby łatwo można było wyszukać informacje dotyczące możliwości oferowania i otrzymywania pomocy, możliwych form pomocy,  procedur administracyjnych oraz przysługujących obywatelom Ukrainy praw. Każda informacja była na bieżąco tłumaczona na język ukraiński.

Równolegle trwały prace nad zatrudnieniem osób władających językiem ukraińskim, które mogłyby obsługiwać kanały kontaktu Warszawa 19115, ze szczególnym uwzględnieniem portalu (tłumaczenia) oraz obsługi telefonu, czatu i maila.

Pierwsze osoby posługujące się językiem ukraińskim zostały zatrudnione już 7 marca. Od 15 marca uruchomiona została obsługa wybranych kanałów kontaktu w określonych przedziałach czasowych, a od 1 maja obsługa w języku ukraińskim odbywa się całodobowo.

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, w okresie od 24 lutego do 7 maja 2022 zarejestrowało ogółem 147 346 wszystkich zgłoszeń, w tym 7263 dotyczyło bezpośrednio spraw związanych z tematem ukraińskim. Początkowo najwięcej zgłoszeń dotyczyło form pomocy, zbiórek darów, punktów recepcyjnych oraz spraw związanych z komunikacją miejską. Najwięcej kontaktów w tych sprawach odnotowano w marcu, w tym 4 i 25 marca powyżej 200 dziennie.

W kolejnych tygodniach zaczęto poszukiwać mieszkań, a także informacji związanych z możliwościami edukacji ukraińskich dzieci w warszawskich szkołach i przedszkolach. Obecnie najważniejsze obszary to PESEL, dostępne formy pomocy socjalnej oraz informacje dotyczące dofinansowania pobytu gości z Ukrainy u polskich rodzin.