null

Miejski system pomocy dla seniorów podczas epidemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Seniorzy mogą liczyć na pomoc miasta. Fot. R.Motyl
Seniorzy mogą liczyć na pomoc miasta. Fot. R.Motyl

Warszawa wdrożyła szereg projektów i uruchamia kolejne, które chronią seniorów - grupę mieszkańców najbardziej narażoną na rozwinięcie i przebieg ciężkiej postaci koronawirusa.

System „Warszawa Wspiera”
We współpracy z organizacjami pozarządowymi i dzielnicami tworzymy system „Warszawa Wspiera" adresowany do osób starszych i potrzebujących, które przebywają w dobrowolnej izolacji.
Projekt będzie realizowany we wszystkich dzielnicach miasta - za koordynację działań odpowiadają dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. Osoby te zostaną wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej. Zespoły będą docierały do seniorów oraz osób potrzebujących, dla których będą robione np. zakupy żywności, leków, środków higienicznych. Ponadto, zostanie im zapewniona niezbędna pomoc, w tym wsparcie psychologiczne. Analogiczną pomocą w ramach systemu „Warszawa Wspiera” będą również objęte osoby przebywające na kwarantannie. Telefony do dzielnic w załączniku.

Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia
Miasto prowadzi również kampanię, której celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.
Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych - materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.

Działalność miejskich jednostek opiekuńczo-leczniczych
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) zostały ograniczone wizyty. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.
Miasto apeluje również do seniorów, aby unikali dużych skupisk ludzkich, przełożyli planowane w najbliższym czasie spotkania oraz prosili bliskich lub sąsiadów o pomoc w zrobieniu zakupów. Jednocześnie rodziny są proszone, aby nie angażować seniorów w opiekę nad dziećmi.

Pomoc dla powstańców
Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło specjalne dyżury telefoniczne, których celem jest informowanie powstańców o aktualnych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz apelowanie o pozostanie w domach. Wolontariusze Muzeum utrzymują kontakt z powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i - w razie potrzeby - przekazują informacje odpowiednim osobom i służbom.

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 został zamknięty do odwołania. Opiekę nad powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki. Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców obiadów i kanapek. Opiekunowie pytają także o zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają zamówienia i realizują zakupy dla powstańców. Przydatne telefony: 572 817 999 – zamówienia na obiady, listy zakupów i leków, 797 768 702 – zgłoszenia powstańców do przychodni, zapotrzebowanie na recepty, wizyty lekarskie, 505 904 489 –  wolontariat , kontakt dla partnerów oferujących pomoc.  

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
Pracownicy warszawskich ośrodków pomocy społecznej informują seniorów o  zaleceniach sanitarnych w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem oraz o procedurach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia. Informacja przekazywana jest różnymi drogami (w czasie kontaktu osobistego, telefonicznie, poprzez informację na stronie internetowej, ulotki, informacje wywieszone w siedzibach OPS).

Zawieszona jest czasowo działalność prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej klubów seniora oraz ograniczana lub zawieszana jest działalność ośrodków wsparcia dla seniorów i dziennych domów pobytu. W  Sekcji Opieki Całodobowej Działu Wsparcia Społecznego w  Dzielnicy Śródmieście zostały wstrzymane odwiedziny osób przebywających całodobowo oraz przyjęcia nowych podopiecznych do SOC.
Proponowana i przyznawana seniorom pomoc ma różne formy w zależności od sytuacji życiowej: zdrowotnej, rodzinnej oraz dochodowej seniora i obejmuje świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej. Osoby niesamodzielne, które są objęte pomocą usługową, mają zabezpieczone podstawowe potrzeby przez realizatora usług. Monitorowana jest sytuacja osób starszych i działania będą dostosowywane do pojawiających się potrzeb. O numerze do OPS-u w swojej dzielnicy możesz zapytać dzwoniąc pod 19115.

Śniadanie Wielkanocne dla samotnych i seniorów
Warszawa we współpracy z Fundacją Wolne Miejsce przygotowuje dla mieszkańców stolicy świąteczną akcję „Śniadanie Wielkanocne z dostawą”. Warszawiacy, którzy czują się samotni, osoby starsze, które zgłoszą taką potrzebę, zostaną obdarowani wielkanocną paczką, która z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych trafi pod ich drzwi.
W paczce znajdą się tradycyjne świąteczne przysmaki oraz upominki. Paczki dostarczą wolontariusze. Do 8 kwietnia pod numer telefonu 22 11 20 244 można zgłaszać adresy, na które wolontariusze dostarczą świąteczne śniadanie w Wielkanoc.

Telefon zaufania dla osób starszych
Pod numer telefonu zaufania 22 635 09 54, mogą zadzwonić osoby starsze, samotne, potrzebujące wsparcia psychologicznego. Uruchomienie numeru ma przeciwdziałać izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i doradczą. Telefon zaufania prowadzi Stowarzyszenie mali bracia Ubogich.  

Zalecenia i informacje dla osób starszych znajdują się też na miejskiej stronie senioralna.um.warszawa.pl.


Warszawa wspiera seniorów

Załączniki: