null

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
kobieta z niepełnosprawnością ruchową

Dostosowany transport publiczny, tłumacz języka migowego, opieka wytchnieniowa, ośrodki wsparcia dziennego czy świadczenia zdrowotne dla kobiet z niepełnosprawnościami – te i inne działania podejmuje m.st. Warszawa, by życie warszawiaków z niepełnosprawnościami było łatwiejsze i by w pełni mogli uczestniczyć w życiu miasta.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom i osobom poświęcającym swoje życie niesieniu nadziei na poprawę jakości ich życia pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękować, za ich odwagę i konsekwencję w dążeniu do zwiększenia niezależności i świadectwa, że nie ma rzeczy niemożliwych – powiedziała wiceprezydentka m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Miejskie wsparcie

Warszawa prowadzi wiele działań odpowiadającym na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, m.in.: w ramach wsparcia dziennego działa 18 ośrodków, z których korzysta prawie 500 osób, 15 warsztatów terapii zajęciowej oraz 15  środowiskowych domów samopomocy z 644 miejscami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi. Miasto zapewnia też usługę tłumacza języka migowego, z którego w 2021 r. skorzystano prawie 9 tys. razy

W Warszawie funkcjonuje 20 mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dorosłych osób ze spektrum Autyzmu lub zespołem Aspergera oraz dla osób chorujących psychicznie.  A od 2019 r. realizowane są usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w formie wsparcia dziennego i całodobowego.

Poza tym w Warszawie można skorzystać z usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami, transportu specjalistycznego oraz projektów czasowych, np.:  „Warszawskiego zintegrowanego modelu wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” czy „Nowy start”. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: wsparcie.um.warszawa.pl.

Obecnie trwa realizacja kilku inwestycji mających poprawić życie warszawiaków z niepełnosprawnościami. Budowany jest nowy Ośrodek Wsparcia Dziennego na Targówku, na Ursynowie powstanie pierwsze Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne oraz trwa budowa dwóch fili CAM wraz z ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz domem dziennego pobytu dla seniorów na Ochocie oraz w dzielnicach Białołęka i Wawer.

Wszystkie punkty obsługi mieszkańców, Urzędu Stanu Cywilnego oraz szereg innych instytucji jak Urząd Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych zapewniają obsługę z udziałem tłumacza języka migowego on-line.  Z kolei Warszawskie Centrum Komunikacji Warszawa 19115 pozwala na całodobowy kontakt, uzyskanie informacji, zgłoszenie sprawy wykorzystując wiele kanałów komunikacyjnych w tym. m.in. tłumacza języka migowego on-line.

Prowadzone są również intensywne działania edukacyjne i szkoleniowe podnoszące świadomość urzędników, organizacji pozarządowych oraz deweloperów, projektantów i zarządców obiektów w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W Warszawie w 2020 r. został wyznaczony koordynator ds. dostępności m.st. Warszawy. Funkcję tę pełni Donata Kończyk, pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności.

Dostępny transport

Miasto dąży do tego żeby transport miejski był bezpieczny, wygodny i przyjazny dla wszystkich pasażerów i ułatwia podróżowanie osobom z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i ruchu. Wszystkie stołeczne autobusy, metro, pociągi SKM są przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością, a do kwietnia 2023 tramwaje niskopodłogowe będą stanowiły aż 70% całego warszawskiego taboru.

Dostosowane pojazdy wyposażone są w wyświetlacze elektroniczne oraz informację głosową o trasie i przystankach, platformy ułatwiające wprowadzenie wózka do pojazdu, a wyznaczone miejsce ze specjalnym oparciem oraz pasami bezpieczeństwa zapewnia bezpieczne podróżowanie. W pojazdach znajdują się również przyciski z napisami w alfabecie Braille’a, aby ułatwić podróż niewidomym oraz żółte poręcze, które są lepiej widziane przez osoby niedowidzące.

Każda stacja metra ma windy umożliwiające transport pomiędzy powierzchnią a peronem, oznaczone wyraźnym piktogramem. Windy w metrze posiadają syntezatory mowy informujące o danym poziomie, a przyciski są opisane alfabetem Braile’a.

Miasto stale modernizuje infrastrukturę i dostosowuje ją do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na stacjach pierwszej linii metra montowane są dodatkowe windy. Dostosowywane są także kolejne przystanki tramwajowe i autobusowe.

Dostępne i przyjazne stają się też stołeczne ulice. Miasto sukcesywnie wyznacza naziemne przejścia dla pieszych w kluczowych miejscach – tam gdzie do tej pory przejść nie było w ogóle, albo było przejście podziemne lub kładka, np. okolicach Dworca Centralnego, czy na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i S. Batorego. Właśnie powstają także zebry w wokół ronda R. Dmowskiego.

Co roku, w kolejnych dzielnicach, usuwane są kolejne bariery architektoniczne, np. wysokie krawężniki przy przejściach dla pieszych czy schodki w miejscu, gdzie chodnik powinien po prostu łagodnie opadać.

W muzeum, kinie i teatrze

W swoich codziennych działaniach stołeczne instytucje kultury także pamiętają o osobach z niepełnosprawnościami. Organizowane są dostępne warsztaty i oprowadzania, np. z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem i spektakle z audiodeskrypcją. Dostosowywane są także sale wystawowe m.in. prezentowane są materiały dotykowe. Stołeczne muzea, kina czy teatry zawierają na swoich stronach internetowych informacje o udogodnieniach i ofercie dla osób z niepełnosprawnościami.

Miasto współorganizuje też coroczny festiwal Kultury Bez Barier – wielkie święto kultury dostępnej. W tym roku wydarzenie odbyło się już po raz dziewiąty, w programie było blisko 200 atrakcji, m.in. spektakli, pokazów filmowych, wystaw, spotkań. Wszystko, co dzieje się podczas tego festiwalu, odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Podczas pokazów zapewnione są m.in. audiodeskrypcja, napisy dla niesłyszących, tłumaczenia na polski język migowy, w salach są pętle indukcyjne oraz propozycje odpowiadające na potrzeby uczestników ze spektrum autyzmu.

Opieka medyczna

Jednym z najważniejszych działań miasta jest zwiększanie dostępności świadczeń zdrowotnych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Od sierpnia 2019 r. w Szpitalu Praskim oraz w Szpitalu Solec funkcjonują gabinety ginekologiczne przystosowane do przyjmowania pacjentek z niepełnosprawnościami. Funkcjonowanie gabinetów w obu szpitalach jest finansowane z budżetu Warszawy – w 2021 r. przekazano na ten cel 1,1 mln zł.

W Warszawskim Szpitalu dla Dzieci od wiosny 2021 r. działa poradnia stomatologiczna dla pacjentów z niepełnosprawnościami, gdzie zabiegi są przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym. To jedna z nielicznych tego typu lecznic na terenie Mazowsza. Na konsultacje można się umawiać bez skierowania lekarskiego. Warszawa przekazała 200 tys. zł na zakup wyposażenia placówki, która działa w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. Wizyty można umawiać telefonicznie pod numerem: 512 701 702. Poradnia mieści się w budynku A w kompleksie Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Mikołaja Kopernika 43.

Warszawa od lat współpracuje również z organizacjami społecznymi, aby m.in. zapewniać coraz lepszy dostęp do rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z chorobami neurologicznymi, neuromięśniowymi, układu kostno-mięśniowego czy upośledzeniami umysłowymi. Na ten cel stolica przeznaczy ponad 1,2 mln zł dotacji z budżetu miasta. 

Miejskie placówki medyczne są także sukcesywnie wyposażane w urządzenia likwidujące bariery w dostępie do usług dla osób z niepełnosprawnościami, a personel odbywa szkolenie z ich obsługi. Natomiast nowe projekty budowlane są realizowane z uwzględnieniem standardów i wymogów prawa w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.