null

Miasto zaopiekuje się samotnymi matkami na Pradze-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
nowy budynek szkolny, bawiące się dzieci, ciepłe kolorowe barwy
Autor: Rafał Motyl

Budynek, w którym dotychczas przebywały matki z dziećmi przy ul. Szymanowskiego 4A czeka modernizacja. Remont rozpocznie się najszybciej, jak to będzie możliwe. W przyszłości będzie tam działać placówka wspierająca rodziny z dziećmi oraz osoby pozbawione bezpiecznego schronienia.

Zdecydowaliśmy się na prowadzenie działalności związanej z pomocą samotnym matkom i ojcom z dziećmi przy ul. Szymanowskiego 4A przez jednostkę miejską, aby jak najsprawniej przeprowadzić remont i dostosować tę przestrzeń do potrzeb rodzin z dziećmi. Nie chcieliśmy się zgodzić na prowadzenie tam działalności o innym charakterze – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Placówka przy ul. Szymanowskiego 4A wymaga gruntownego remontu i dostosowania do obowiązujących wymogów. Prace mogą się rozpocząć po  wyprowadzce wszystkich dotychczasowych mieszkańców, dlatego też Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ zapewni wszystkim przebywającym w placówce usługi na dotychczasowym poziomie. Wszelkie decyzje dotyczące dalszych losów obecnych mieszkanek Domu Samotnej Matki są podejmowane w porozumieniu z nimi.

Obiektem przy ul. Szymanowskiego 4A będzie zarządzać Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”. W najbliższym czasie planowany jest audyt budynku oraz przygotowanie projektu. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie kompleksowego remontu.

Pozostawienie placówki świadczącej usługi dla rodzin z dziećmi, które są pozbawione bezpiecznego schronienia to bardzo dobra decyzja. Cieszę się, że wspólnymi siłami udało się znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nie tylko zatrzymać samotne matki w tej lokalizacji, ale także rozszerzyć działalność tego miejsca na pozostałe grupy potrzebujące wsparcia – mówi Ilona Soja-Kozłowska burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Obecnie potrzebujące pomocy rodziny z dziećmi otrzymują ją w trzech miejskich placówkach:

  • w Ośrodku przy ul. Chlubnej 9A-9D, który organizuje i oferuje schronienie i całodobowe wsparcie dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
  • w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5, który jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
  • w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który jest przeznaczony dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie.