null

Miasto bezpłatnie wypożyczy sprzęt rehabilitacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sprzęt rehabilitacyjny.

Łóżka rehabilitacyjne, pionizatory, laski czy trójnogi znajdują się w ofercie nowo otwartej, warszawskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Pomoce są bezpłatnie udostępniane mieszkańcom Warszawy.

Bardzo się cieszę, że możemy mieszkańcom bezpłatnie udostępniać urządzenia, które często są im niezbędne w procesie powrotu do zdrowia. Osoby potrzebujące sprzętu i spełniające określone kryteria mogą go wypożyczyć na pół roku, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu do roku – do korzystania z wypożyczalni zachęca Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

W ofercie dostępnych jest m.in. kilkanaście elektrycznych łóżek rehabilitacyjnych, podnośniki kąpielowo-transportowe, pionizatory elektryczne, różnego typu wózki dla osób z niepełnosprawnościami, balkoniki, koncentratory tlenu i rowery rehabilitacyjne.

Kto może skorzystać z wypożyczalni?

Z usługi skorzystać mogą mieszkańcy Warszawy, którzy złożą wniosek oraz posiadają zaświadczenie od lekarza, wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu. 

Dodatkowo wnioskodawca musi spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  • być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku brakiem możliwości samodzielnego funkcjonowania;
  • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  • być odbiorcą usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • być odbiorcą usług asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Osoby spełniające kryteria określone w regulaminie mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt na czas do 6 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach z możliwością wydłużenia terminu do roku.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby wypożyczyć sprzęt trzeba wypełnić wniosek oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych “Społeczna Warszawa”, wysłać pocztą na adres CUS: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa lub przez Epuap na adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP.

Więcej informacji na temat funkcjonowania wypożyczalni znajduje się na stronie: wsparcie.um.warszawa.pl oraz pod nr. tel. 22 277 49 70.

Sprzęt rehabilitacyjny i medyczny do utworzenia ogólnowarszawskiej wypożyczalni został kupiony w ramach projektu pn. „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.