null

Metro wjeżdża na Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok na stację metra Ulrychów w zielono-brązowej kolorystyce. Na peronie tyłem siedzi osoba z długimi włosami, na górze widać dużą tablicę informacyjną z nazwą stacji
Nowa stacja metra Ulrychów | Autor: R. Motyl

Druga linia metra wydłużyła się o dwie nowe stacje. To Ulrychów i Bemowo. Ze stacji Trocka pasażerowie dojadą w ten rejon w niecałe pół godziny. 30 czerwca nowy odcinek metra otworzyli wspólnie prezydent Rafał Trzaskowski i unijna komisarz Elisa Ferreira.

Jesteśmy na Bemowie, to już dziewiąta dzielnica, do której dotarło metro. Będziemy mogli zobaczyć tu dwie nowe stacje: Bemowo i Ulrychów. Szacujemy, że w ciągu roku skorzysta z nich ponad 40 mln pasażerów, co niesamowicie odciąży ruch w stolicy. Ze stacji Trocka będzie można dojechać w ten rejon w niecałe 30 minut – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Pierwszym z nowych przystanków drugiej linii metra jest Ulrychów przy ul. Górczewskiej. Stacja wyróżnia się ścianami zatorowymi, wykonanymi m.in. z patynowanej miedzi, które z czasem będą zmieniać kolor – wskutek naturalnego utleniania. Z kolei na przystanku Bemowo ­– zbudowanym tuż obok dzielnicowego ratusza – ściany zostały wykonane ze stali kortenowskiej, znanej już pasażerom warszawskiego metra ze stacji Pl. Wilsona na linii M1. One również z upływem czasu będą „dojrzewać” i nabierać docelowej rdzawej barwy. Stropy na obu stacjach pokryły miedziane kasetony akustyczne.

Stacja Ulrychów ma długość 160 metrów i kubaturę 60 272 metrów sześciennych. Wymiary przystanku Bemowo to odpowiednio 459 metrów i 224 586 metrów sześciennych. Nowy odcinek składa się dodatkowo z wentylatorni szlakowej, a za stacją Bemowo powstały tory odstawcze, którymi po kolejnym etapie prac pociągi będą jeździły w kierunku Karolina.

W rejonie nowo wybudowanych stacji metra Warszawa posadziła ponad 300 drzew – to brzozy, platany klonolistne, lipy holenderskie, graby pospolite i dęby czerwone. Okolicę wzbogacono też o ponad 20 tys. krzewów i ponad 1,6 tys. bylin na rabatach. Na poziomie terenu wykonano pawilony wyjść obudowane szkłem. Z kolei szyby windowe obudowane zostały czerwoną cegłą.

Wykonawcą najnowszego – składającego się z dwóch stacji – odcinka drugiej linii metra jest konsorcjum firm Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (lider) i Astaldi S.p.A. Łączna wartość tej inwestycji to ponad 959 mln zł, z czego blisko 70% zostało sfinansowane ze środków unijnych. Umowa na budowę tego odcinka linii M2 została podpisana 15 listopada 2018 r. Tunele drążyły tarcze ochrzczone imionami Krystyna i Elisabetta. Tarcze poruszały się ze średnią prędkością 18 metrów na dobę. Rekordzistka Krystyna 20 września 2020 roku pokonała nawet 57,08 metrów w 24 godziny, co oznaczało, że ułożyła 38 pierścieni obudowy tunelu.

Prace nad ostatnim odcinkiem M2

Od lat Warszawa jest liderem w pozyskiwaniu i wdrażaniu unijnych funduszy. Dotychczas stolica otrzymała ponad 18 mld zł z budżetu UE na inwestycje i rozwój. To ponad 10 tys. zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca stolicy. Unijne fundusze umożliwiły rozbudowę stołecznego systemu komunikacji publicznej o drugą linię metra. Dotychczas na jej budowę Warszawa pozyskała środki unijne łącznie w wysokości 7,38 mld zł. Na realizację oczekuje jedynie końcowy fragment jej odcinka zachodniego. Ten ma składać się z trzech stacji (Karolin, Chrzanów, Lazurowa) i zajezdni dla metra (STP Mory/Karolin).

Miasto starało się uzyskać wsparcie finansowe dla tej inwestycji poprzez aplikowanie do kolejnej edycji naboru w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”, zarządzanego przez Komisję Europejską, jednak wniosek został odrzucony. Projekt ten – pomimo zaawansowanego etapu wdrożenia – nie zyskał także uznania polskich władz centralnych, które odmówiły przyznania na ten cel środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19.

Ubolewam, że w KPO nie uwzględniono projektów dotyczących metra. A przecież służą one nie tylko stolicy, ale całemu krajowi. Mimo to, walczymy aby pieniądze na metro się znalazły – zarówno na dokończenie II linii, jak również na budowę III linii. Bez tych funduszy będzie niesłychanie ciężko kontynuować ten ambitny projekt – mówił Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej.

Prezydent stolicy dodał, że zwrócił się też do służb komisarz Elisy Ferreiry o poparcie prośby o szczególne potraktowanie wniosku o dofinansowanie dokończenia budowy linii M2.

To dla mnie ogromny zaszczyt uczestniczyć w otwarciu kolejnego odcinka II linii metra w Warszawie. Ten projekt wyraża nasze wspólne europejskie pragnienie, by uczynić miasta wygodniejszymi i bardziej przyjaznymi dla człowieka, ale także bardziej zrównoważonymi i integracyjnymi. Systemy metra zmniejszają natężenie ruchu drogowego i zanieczyszczenie, zapewniają przystępny cenowo środek transportu. Poszerzenie sieci metra służy jako środek wspierający rozwój ekonomiczny Warszawy i sąsiedniego regionu – mówiła Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform.

Polskie samorządy jednym głosem w sprawie unijnych funduszy

Dążąc do zagwarantowania sprawiedliwego podziału środków na projekty z zakresu mobilności miejskiej na lata 2021-2027, Unia Metropolii Polskich wypracowała wspólne stanowisko dwunastu miast członkowskich, w tym Warszawy, które zostało przekazane stronie rządowej i Komisji Europejskiej.

W stanowisku tym podkreślono wieloletnie doświadczenie największych polskich miast we wdrażaniu funduszy unijnych w dziedzinie transportu, w tym w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zawarto w nim też wniosek o:

  • potraktowanie projektów metropolitalnych w tym zakresie jako projektów pozakonkursowych – w szczególności projektów szynowych, które w pierwszej kolejności przyczyniają się do przechodzenia na gospodarkę zeroemisyjną, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu;
  • zastosowanie obiektywnego algorytmu podziału środków na te projekty, aby uniknąć arbitralności w przyznawaniu funduszy unijnych;
  • zwiększenie pierwotnie planowanej alokacji funduszy co najmniej do poziomu z lat 2014-2020 tj. ok. 2,3 miliarda EUR, tak aby nie doprowadzić do spowolnienia rozwoju systemów nowoczesnego transportu publicznego w polskich metropoliach.

Na styku Woli i Bemowa powstaje najkrótszy odcinek linii M2. Składa się on z nieco ponad dwóch i pół kilometra tuneli oraz dwóch stacji: C05 "Ulrychów" - położonej w ciągu ul. Górczewskiej i C04 "Bemowo" zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich. Za stacją C04 będą się znajdować tory odstawcze dla pociągów metra. Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum firm Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (lider) i Astaldi S.p.A. Wykonawca otrzyma za zrealizowanie inwestycji 959 249 940,00 zł. Drugi etap budowy odcinka zachodniego jest częścią projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dla projektu o wartości 3 564 536 216,00 zł uzyskano dofinansowanie unijne w wysokości 1 952 151 513,23 zł.

Wejście do stacji metra Bemowo widziane z zewnątrz. Widać szklane i ceglane elementy konstrukcji oraz wychodzących ze stacji pasażerów
Zobacz galerię (20 zdjęć)
Wejście do stacji metra Bemowo widziane z zewnątrz. Widać szklane i ceglane elementy konstrukcji oraz kierującą się w stronę metra pasażerkę
Pasażerowie czekający na przyjazd pociągu na stacji metra. Widać m.in. podróżnego przyglądającego się mapie ze schematem linii metra.
Pasażerowie czekają na peronie stacji metra. Przy peronie stoi wagon metra z otwartymi drzwiami, w dali przy jednych drzwiach widoczna osoba w kamizelce odblaskowej.
Stacja metra. Po prawej stronie peronu stojący wagon, do którego wsiadają i wysiadają z niego pasażerowie. Kilka osób czeka na peronie, część robi zdjęcia.
Stacja metra z odjeżdżającym wagonem oraz kilku pasażerów stojących na peronie stacji.
Widok z wnętrza wagonu metra na peron stacji Bemowo oraz drugi wagon metra, który zatrzymał się po drugiej stronie peronu. Z wagonu wysiada kilku pasażerów.
Wejście do stacji metra Ulrychów widziane z zewnątrz. Widać szklane i ceglane elementy konstrukcji oraz wychodzącą ze stacji pasażerkę
Ujęcie z wagonu metra. Widać pusty peron z nazwą stacji "Ulrychów" oraz wyświetlaczem z napisem "Trocka". Widoczny także fragment wnętrza wagonu z wsiadającymi pasażerami.
Stacja metra z czekającym wagonem metra oraz kilkoma pasażerami na peronie.
Stacja metra. Widok na stojący na peronie pociąg oraz pasażerów kierujących się na schody prowadzące do wyjścia ze stacji.
Stacja metra. Widać zielone ściany oraz odjeżdżający do tunelu pociąg, a nad peronem wyświetlacz z napisem "Trocka". Na peronie kilku czekających pasażerów.
Stacja metra w zielono-brązowej kolorystyce. Widać pasażerów spacerujących i czekających na peronie. W tle widoczne schody prowadzące do wyjścia.
Widok na stację metra Ulrychów w zielono-brązowej kolorystyce. Na peronie tyłem siedzi osoba z długimi włosami, na górze widać dużą tablicę informacyjną z nazwą stacji
Stacja metra w zielono-brązowej kolorystyce. Po lewej stronie widać stojący na peronie wagon metra i wsiadających pasażerów, kilka osób spaceruje po peronie.
Nowo otwarta stacja metra Bemowo, trwa konferencja prasowa. Przed mikrofonem do mediów przemawia prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski. Obok stoi nim Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform. W tle widać innych ludzi, przedstawicieli miasta i dzielnicy
Elisa Ferreira, unijna komisarz przemawia podczas konferencji prasowej
Na schodach ruchomych w metrze od lewej: Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy; Elisa Ferreira, unijna komisarz i Jerzy Lejk, prezes warszawskiego metra.
Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy i Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform
Tłum pasażerów przy wagonie metra, część robi zdjęcia. Po prawej stronie widoczni: Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy i Elisa Ferreira, unijna komisarz.