null

Mazowiecka uchwała antysmogowa – weź udział w konsultacjach!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wnętrze busa antysmogowego, widać monitory, czujniki, fotele, biurka
Autor: nasze

Po 4 latach od wejścia w życie mazowiecka uchwała antysmogowa zostanie zmieniona. Do 16 sierpnia br. mieszkańcy Mazowsza mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych i zgłosić swoje uwagi do planowanych zmian.

Mazowiecka uchwała antysmogowa została przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 24 października 2017 r. i weszła w życie 11 listopada 2017 r. Dotyczy ona wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, w szczególności użytkowników pieców, kominków i kotłów. Celem uchwały jest ograniczenie negatywnego wpływu instalacji grzewczych na zdrowie mieszkańców i środowisko.

Z perspektywy czasu zapisy uchwały przyjętej w 2017 r. są mało efektywne, ponieważ poprawa jakości powietrza zachodzi zbyt wolno. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do prac nad zmianą obowiązującej uchwały, uwzględniając dodatkowe zakazy:

  • stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy od 1 lipca 2024 r.
  • stosowania wszelkich paliw stałych na obszarze gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawa od 1 lipca 2030 r.

W projekcie uchwały zmieniającej założono również wydłużenie terminów wymiany urządzeń grzewczych, które nie spełniają wymogów obowiązującej uchwały antysmogowej, tak aby zmiany takie nie były wprowadzane w trakcie sezonu grzewczego.

Projekt uchwały zmieniającej obowiązującą uchwałę można znaleźć na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego (na dole strony w sekcji „Pliki do pobrania”).

Projektowana zmiana jest zgodna z treścią deklaracji z dnia 26 lutego 2020 r., która została zawarta podczas III Kongresu Czystego Powietrza pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego i Miastem Stołecznym Warszawa. Miasto Stołeczne Warszawa zadeklarowało wówczas gotowość wprowadzenia zakazu spalania węgla.

Podobne uchwały, które zostały wprowadzone w innych miastach w Polsce, miały kolosalny wpływ na poprawę jakości powietrza. Przykładem może być Kraków, który od 1 września 2019 r. wprowadził zakaz ogrzewania lokali paliwami stałymi. W rezultacie działań miasta średnie stężenie pyłów zawieszonych w sezonie grzewczym spadło o ponad 40% (45,42% dla PM10 i 43,76% dla PM2,5) w latach 2012-2020. Z kolei średnie stężenie benzo(a)pirenu spadło o 42,82% w latach 2014-2020. Znaczący spadek stężeń tych substancji jest szczególnie ważny z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Czyste powietrze jest ważne dla nas wszystkich. Warszawa dąży do poprawy jakości powietrza, między innymi poprzez oferowanie mieszkańcom atrakcyjnego dofinansowania na wymianę przestarzałego, wysokoemisyjnego źródła ogrzewania. Jeszcze tylko w tym roku mieszkańcy mogą uzyskać 90% warszawskiej dotacji. W przyszłym roku wysokość dofinansowania wyniesie 70%, a od 2023 r. mieszkańcy będą musieli wymienić źródło ogrzewania z własnych środków. Więcej informacji o dotacjach można znaleźć na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.

Twoje zdanie się liczy!

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. W związku z tym Zarząd Województwa Mazowieckiego prowadzi konsultacje społeczne, które ruszyły 1 lipca i będą trwać do 16 sierpnia 2021 r.

Uwagi do projektu uchwały zmiany obowiązującej uchwały antysmogowej można zgłaszać na 3 sposoby:

  1. za pomocą formularza elektronicznego;
  2. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego);
  3. ustnie – do protokołu (w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I.Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, III piętro, pokój 308,310 i 311 i 314; w przypadku wizyty w urzędzie należy wcześniej się na nią umówić);

Ponadto, 30 lipca 2021 r. o godzinie 9.00, w formie online (w aplikacji MS Teams) odbędzie się otwarte spotkanie, które jest częścią trwających konsultacji społecznych. Spotkanie otworzy prezentacja założeń projektu zmian, a następnie każdy z uczestników spotkania będzie mógł się wypowiedzieć. Wszystkie wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach konsultacji społecznych. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić i przesłać do 25 lipca 2021 r. formularz rejestracyjny.

Co dalej?

Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza: powietrze@mazovia.pl