null

Masa Powstańcza

Drukuj otwiera się w nowej karcie
06.08.2023 18:00 - 06.08.2023 20:00
Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79

Przejazd rowerami szlakiem II Obwodu Żoliborz

W latach okupacji niemieckiej Żoliborz organizacyjnie wchodził w skład Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK, jako jego II Obwód. Od wiosny 1940 r., a także podczas Powstania Warszawskiego komendantem Obwodu był mjr/ppłk Mieczysław Niedzielski „Żywiciel”.

Głównym zadaniem na Godzinę „W” oddziałów ppłk. „Żywiciela” było opanowanie w północnej części miasta 18 obiektów pierwszej oraz 9 obiektów drugiej i trzeciej kategorii. Ze względu na przedwczesny wybuch walk (przed godz. 14.00), brak elementu zaskoczenia, słabą mobilizację (60–70% stanów), rozproszenie sił, blokadę centrum dzielnicy przez silne patrole niemieckie zadań tych nie udało się wykonać. 21 września 1944 r. zgrupowanie ppłk. „Żywiciela” zostało przekształcone w 8 Dywizję Piechoty AK im. Romualda Traugutta. 30 września 1944 r. nastąpiła kapitulacja Żoliborza.

Będziemy jechać obok historycznych miejsc związanych z powstańczym Żoliborzem, m.in. obok dawnego Chemicznego Instytutu Badawczego, który był jednym z głównych punktów wyprowadzania ataków niemieckich, Klasztoru i Gimnazjum ss. Zmartwychwstanek (w Powstaniu Szpital Polowy nr 100, następnie jeden z bastionów obrony Żoliborza – Twierdza Zmartwychwstanek), Parku im. Żołnierzy „Żywiciela” i pomnika Żołnierzy „Żywiciela”, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (reduta powstańcza), pl. Wilsona (który był m.in. miejscem koncentracji wychodzących oddziałów po kapitulacji) czy obok pomnika żołnierzy AK poległych w ataku na Dworzec Gdański (z rzeźbą Kobiety z Różą symbolizującą ból polskich kobiet, które utraciły na wojnie swoich mężów, synów i braci).

Start: park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

Udział po rejestracji na: rejestracja.1944.pl

 

 

Sprawdź lokalizację na mapie