null

Mapa akustyczna Warszawy – otworzono oferty w przetargu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fragment mapy akustycznej Warszawy, ukazującej poziom zanieczyszczenia hałasem

Zakończył się przetarg na sporządzenie warszawskiej mapy akustycznej. Wpłynęły dwie oferty. Obecnie trwa ich analiza.

Mapy akustyczne wykonywane są m.in. w celu zlokalizowania najbardziej narażonych na hałas miejsc, ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach związanych z hałasem środowiska, ale również wykorzystywane przy tworzeniu programów ochrony przed hałasem. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska, do sporządzania takich dokumentów zobowiązane są miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Stolica posiada mapę akustyczną z 2017 r. Dokument należy jednak aktualizować co 5 lat, dlatego Miasto przeprowadziło przetarg na wykonanie nowej wersji. W ogłoszonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Pierwszą z nich złożyło konsorcjum firm: LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA, Akustix, Jarosław Kowalczyk Ecoplan i Instytut Ochrony Środowiska PIB (3,6 mln zł). Drugą ofertę przedstawiło konsorcjum firm: KFB Acoustics, ACESOFT i SVANTEK (2,3 mln zł). Obecnie trwa analiza obu ofert.

Cele tworzenia map akustycznych

Badania wykazują, że  życie w hałasie wpływa negatywnie na ludzki organizm oraz na środowisko, a walka z nim ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców. Powstawanie map akustycznych jest więc niezbędne dla osób odpowiedzialnych za projektowanie infrastruktury miasta. Są one narzędziem, które pozwala z większą świadomością planować zagospodarowanie przestrzeni miejskiej – umożliwiają zidentyfikowanie najważniejszych źródeł hałasu w sąsiedztwie i zaplanowanie działań ograniczających uciążliwość dla mieszkańców. 

Mapy akustyczne są także przydatne dla mieszkańców. Każdy może sprawdzić, jakie dopuszczalne normy hałasu są w danej okolicy i jak rozkłada się hałas w otoczeniu. To  istotne dla osób poszukujących miejsca do zamieszkania i chcących wybrać lokalizację zapewniającą spokój i komfort.

Co z tego wynika

Strategiczne mapy akustyczne są przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na tej podstawie dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Marszałek Województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem, który jest konsultowany z mieszkańcami.