null

Mała 11 – elewacja już gotowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
dwa zdjęcia Kamienica przy ulicy Małej 11 stan przed i po remoncie
Remont fasady kamienicy przy ul. Małej 11

Remont fasady kamienicy przy ul. Małej 11 dobiegł końca. Odsłonięte zostały między innymi dekoracje wokół okien. Dopełniają je balkony na żeliwnych wspornikach z ozdobnymi balustradami.

Wykonawca i ekipa konserwatorów wiele czasu poświęciła pracom przy odtworzeniu brakujących partii wystroju. Utracone elementy detalu, takie jak gzymsy czy opaski zostały zrekonstruowane według zdjętego kształtu profili – częściowo za pomocą elementów prefabrykowanych, a w dużej mierze sposobem konserwatorskim, czyli metodą ciągnioną. Gwarantuje ona uzyskanie ostrych krawędzi dekoracji, a powłoka równomierną grubość pokrycia na całej powierzchni.

Stały nadzór konserwatorski

Kolorystyka kamienicy Anisima Puguńca z początku XX wieku była ustalona w projekcie na podstawie badań stratygraficznych. Jednak dopiero odkrywki wykonane z rusztowań w wyższych partiach elewacji ujawniły ciemniejsze warstwy kolorystyczne na obramieniach okien. Zdecydowano zatem o wyróżnieniu tych elementów. Przykład ten pokazuje, jak istotny w przypadku remontów zabytków jest stały nadzór konserwatorski. Decyzja o ostatecznym wyborze kolorów zapadła komisyjnie, przy udziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nowy dach z blachy ułożono w tzw. smoczą łuskę. To również nawiązanie do pierwotnego wyglądu pokrycia, którego relikty z blachy cynkowej odsłonięto podczas robót.

Pomysłowe podwyższenie balustrady

Nadal trwają prace we wnętrzach budynku. W bocznej klatce oficyny wymieniono już balustrady schodów. W związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do obowiązujących przepisów zdecydowano o ich podwyższeniu. Wykonano je w sposób możliwie zachowawczy: wymieniając jedynie tralki (na nowe, wyższe o analogicznym wzorze) i sztukując słupy. Do ich uzupełnień posłużyło drewno z odzysku pochodzące z belek stropowych tej kamienicy. Pochwyty balustrady są oryginalne. Drewniane trepy (stopnie) zostaną odtworzone. Trwają prace nad scaleniem kolorystycznym wszystkich elementów. Do lokali zostały wstawione już nowe drzwi odtwarzające wzór historycznej stolarki.

Rozetki na podniebieniach

Ostatnim etapem będzie malowanie ścian klatek schodowych. Wówczas konserwatorzy przystąpią do ostatniego etapu remontu jakim będzie konserwacja i częściowa rekonstrukcja wystroju malarskiego, czyli rozetek i listków na sufitach i podniebieniach biegów schodów.

wyremontowana kamienica przy ulicy Mała 11 w kolorze biało-beżowym
Zobacz galerię (2 zdjęć)
drewniane schody w wyremontowanej kamienicy przy ulicy Małej 11