null

Leśniczówka w Lesie Kabackim wraca do formy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Widok na wnętrze zabytkowej leśniczówki. Widoczne drewniane ściany i okno
Wnętrze leśniczówki w Lesie Kabackim

Na początku roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przystąpił do remontu leśniczówki przy ul. Rydzowej. Prace prowadzone są z zachowaniem specyfiki obiektu i jego zabytkowego charakteru, nad czym czuwa m.in. Stołeczny Konserwator Zabytków.

Gotowe i zaizolowane są już fundamenty budynku. Częściowo wykorzystano w nich stare cegły z widoczną sygnaturą cegielni. Zakończyły się też prace przy konstrukcji ścian zewnętrznych, w których zachowano część starych bali. Elementy starej stolarki okiennej i drzwiowej zostały zdemontowane i przejdą konserwację. Zabezpieczono też zabytkowe wyposażenie leśniczówki. Po zakończeniu prac będzie ono wyeksponowane w odnowionym wnętrzu.

Obecnie trwa wymiana pokrycia dachowego. Dotychczasowe pokrycie z eternitu zostanie zastąpione gontem modrzewiowym. Taki sam gont pojawi się na dachu werandy.

Zmiany pojawią się także wokół budynku. Na otaczającym leśniczówkę terenie o powierzchni 2500 mkw. odtworzone zostaną ciągi piesze, wypielęgnowana zieleń i powstanie nowe ogrodzenie.

Po zakończeniu prac leśniczówka będzie przystosowana do potrzeb Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa. Inwestycja ma być gotowa w wakacje 2023 r. Jej koszt to około 2 mln zł.

O budynku leśniczówki

Leśniczówka powstała w II połowie XIX wieku. Budynek stanowi przykład dobrze zachowanej i nieprzekształconej architektury drewnianej związanej z gospodarką leśną. Obiekt przez blisko 130 lat był zamieszkany przez leśniczych, którzy sprawowali opiekę nad drzewostanem Lasu Kabackiego.

Leśniczówkę wzniesiono w konstrukcji zrębowej i przykryto dachem naczółkowym. Obiekt zachował w dużej części oryginalną konstrukcję, układ i wyposażenie, takie jak: drzwi z kutymi zawiasami, klamkami i oryginalnymi mechanizmami, okna, piece grzewcze i piec kuchenny oraz drewniane posadzki. W budynku znajdują się także oryginalne tynki wapienne kładzione na trzcinie. Powierzchnia użytkowa parteru, to około 130 mkw., powierzchnia poddasza to kolejne 75 mkw.

Inwestycja na Młocinach

Remont obiektu przy ul. Rydzowej to jedna z dwóch podobnych inwestycji realizowanych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Miesiąc temu jednostka podpisała także umowę na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej na Młocinach. W ramach zadania wyremontowana zostanie też pobliska leśniczówka.

Drewniana leśniczówka przy Lesie Kabackim. Widok z zewnątrz na drewniane ściany
Zobacz galerię (8 zdjęć />)
Widok z zewnątrz na drewnianą leśniczówkę z wymienionymi deskami
Widok z zewnątrz na fragment drewnianej leśniczówki podczas wymiany pokrycia dachu.
Widok z zewnątrz na drewniana leśniczówkę. Koło obiektu stoją metalowe rusztowania
Cegły z sygnaturą cegielni, użyte do budowy fundamentów drewnianej leśniczówki w Lesie Kabackim
Wnętrze zabytkowej leśniczówki w Lesie Kabackim. Widoczne fragmenty drewna wyłaniające się spod skuwanego tynku.
Widok na wnętrze zabytkowej leśniczówki. Widoczne drewniane ściany i okno
Zakurzone pzedmioty znalezione w leśniczówce w Lesie Kabackim - m.in. metalowe ochraniacze na buty, napis Rydzowa 1a.