null

Lekcja szachów w szkole? Tak, już od dekady

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przy długim stole nakrytym niebieskim obrusem, na którym znajdują się plansze do gry w szachy obrusem siedzą dzieci. Jedna z dziewczynek podaje rękę mężczyźnie, który stoi przy stole
Dzieci biorące udział w szkolnych zajęciach szachowych podczas konferencji | Autor: S. Pulcyn

Od 10 lat, w ramach miejskiego projektu „WARS i SAWA grają w szachy”, w szkołach podstawowych organizowane są bezpłatne zajęcia szachowe dla najmłodszych uczniów. Stołeczny program jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Edukacja przez Szachy w Szkole” realizowanego z Polskim Związkiem Szachowym.

Pierwsze zajęcia w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy” rozpoczęły się w 2013 roku. Obecnie programem jest już objętych ponad 70 proc. miejskich szkół podstawowych, a każdego roku gry w szachy uczy się ponad 6 tys. dzieci z klas I-III. Dlatego śmiało możemy powiedzieć, że Warszawa systemowo wdrożyła to największe edukacyjne przedsięwzięcie szachowe w Polsce, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem – podsumowuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

Z okazji 10-lecia miejskiego projektu szachowego, 29 listopada br. odbyła się jubileuszowa konferencja z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek warszawskich szkół podstawowych zaangażowanych program; Polskiego Związku Szachowego (PZSzach), uczelni wspierających projekt, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), dzielnic m.st. Warszawy. Spotkanie służyło też wymianie doświadczeń oraz przedstawieniu innowacji i osiągnięć stołecznych placówek w upowszechnianiu edukacji szachowej.

Nauka gry w szachy dla najmłodszych

Projekt „WARS i SAWA grają w szachy” obejmuje m.in. jedną godzinę nauki gry w szachy tygodniowo, w dwuletnim cyklu. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przeszkolonego nauczyciela, a cały program jest przygotowany z myślą o dzieciach uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych. Celem miejskiego projektu szachowego jest wspieranie rozwoju kompetencji uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli oraz wykorzystanie gier logicznych w edukacji.

Do współpracy zaproszono również Akademię Leona Koźmińskiego, której pracownicy naukowi przeprowadzili ewaluację dydaktyczną efektów stołecznego pilotażu ogólnopolskiego projektu, zrealizowanego w latach 2013 - 2015. Wnioski z tego badania pokazały, że rozwój poznawczy uczniów w „klasach szachowych” jest szybszy – uczniowie lepiej dodają, osiągnęli znacząco lepsze wyniki w odejmowaniu, zdecydowanie szybciej reagują na humor w zadaniu.

Kursy dla nauczycieli gry w szachy

Szkoły podstawowe (dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa), które zgłoszą się do projektu „WARS i SAWA grają w szachy” mogą liczyć także na szkolenia dla nauczycieli z metodyki nauczania gry w szachy organizowane przez samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Oferta szkoleń WCIES jest dostępna na stronie: kursy.wcies.edu.pl.

Projekt „WARS i SAWA grają w szachy” jest finansowany z budżetu m.st. Warszawy, przy współpracy z Polskim Związkiem Szachowym, który zapewnia wyposażenie szkół w podstawowy sprzęt szachowy.

Więcej informacji o projekcie: edukacja.um.warszawa.pl/wars-i-sawa-graja-w-szachy.

Sala konferencyjna zapełniona uczestnikami wydarzenia siedzącymi na krzesłach. Przed widownią na mównicy stoi mężczyzna w szarym garniturze
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Przy długim stole nakrytym niebieskim obrusem, na którym znajdują się plansze do gry w szachy obrusem siedzą dzieci. Jeden z chłopców patrzy się na planszę szachową, na której przestawia pionki stojący przy stole mężczyzna
Dwóch mężczyzn pomiędzy którymi stoją dzieci pochyla się do krojenia biało-czarnego tortu w kształcie planszy do gry w szachy
Przy długim stole nakrytym niebieskim obrusem, na którym znajdują się plansze do gry w szachy obrusem siedzą dzieci. Jedna z dziewczynek podaje rękę mężczyźnie, który stoi przy stole