null

Lazurowa jednokierunkowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tablica informacyjna pt. "Przebudowa ulicy Lazurowej". Obok budynki, samochody, fragment placu budowy.
Kolejny etap prac na ul. Lazurowej rozpocznie się w środę 10 maja. | Autor: Skanska

Na Bemowie trwa przebudowa ul. Lazurowej. Prace prowadzone są między ul. Górczewską a al. Obrońców Grodna. W środę, 10 maja, zostanie tam wprowadzony ruch jednokierunkowy – od ul. Górczewskiej w stronę trasy S8. Dla kierowców wyznaczone zostały objazdy, autobusy zmienią trasy.

Przebudowa ul. Lazurowej pomiędzy ul. Górczewską a trasą S8 rozpoczęła się kilka miesięcy temu. Zmiany są już widoczne – po zachodniej stronie ulicy budowana jest jezdnia, ścieżka rowerowa i chodnik, na którym trwa układanie nawierzchni z płyt betonowych. Powstaje również oświetlenie drogowe i prowadzone są prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej.

Zmiany w organizacji ruchu

Aby możliwe było m.in. dokończenie budowy nowej, zachodniej jezdni ul. Lazurowej, konieczne jest wprowadzenie na drodze ruchu jednokierunkowego. Nastąpi to w środę, 10 maja, po godz. 22.00. Przejazd ul. Lazurową pomiędzy ul. Górczewską a trasą S8 możliwy będzie jednym pasem i tylko w stronę północną. Kierowcy jadący od strony Wojskowej Akademii Technicznej na węźle z trasą nie będą mogli pojechać prosto. Dostępne tu dla nich będą dwa pasy do skrętu w lewo oraz dwa do skrętu w prawo.

Liczba i układ pasów na rondzie Radia Wolna Europa nie zmieni się. Po wjeździe z Górczewskiej na wschodnią jezdnię ul. Lazurowej początkowo dostępne będą dwa pasy ruchu: do jazdy prosto i do skrętu w prawo (wjazd do osiedli). Następnie kierowcy poruszać się będą jednym pasem ruchu do ul. Narwik. Za skrzyżowaniem droga rozszerzy się do dwóch pasów, aby przed węzłem z trasą S8 wrócić do niezmienionego układu: dwa pasy w prawo, jeden prosto i jeden prosto i lewo.

Wyjazd z ulicy Narwik z obu stron Lazurowej możliwy będzie wyłącznie w stronę al. Obrońców Grodna.

Wprowadzana w środę zmiana w organizacji ruchu umożliwi zamknięcie i rozbiórkę zachodniej jezdni ul. Lazurowej w rejonie skrzyżowań z trasą S8 i ul. Górczewską. Następnie rozpoczną się w tych miejscach prace związane z budową kolejnych odcinków nowej jezdni zachodniej, a także: kanalizacji deszczowej, chodników, ścieżek rowerowych i pasa dzielącego wraz z zawrotkami. Dokończona zostanie również budowa oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Narwik.

Najlepiej objazdem

Objazd prowadzonej budowy został wytyczony łącznicą trasy S8 do ul. Warszawskiej i Górczewskiej. Pojadą tędy kierowcy z Bielan oraz Żoliborza i Woli. Nadjeżdżający od strony al. Prymasa Tysiąclecia lub Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ulicą Lazurową będą mogli skręcić w prawo, pojechać prosto lub prosto i w lewo (po jednym pasie w każdej relacji). Po skręcie w lewo będą mogli wyłącznie zawrócić – nie będzie możliwości wjazdu na ul. Lazurową w stronę ul. Górczewskiej.

Ominąć budowę i dojechać do ul. Górczewskiej można kierując się na trasę S8 i al. Prymasa Tysiąclecia lub do ul. Dywizjonu 303 i Powstańców Śląskich.

Terminy

Ruch jednokierunkowy w stronę trasy S8 będzie obowiązywał na przebudowywanym odcinku ul. Lazurowej przez ok. jeden miesiąc. Następnie planowane jest wprowadzenie na nowo wybudowanej jezdni zachodniej ruchu jednokierunkowego w stronę południową (od trasy S8 do Górczewskiej).

Komunikacja inaczej

W związku ze zmienioną organizacją ruchu linie autobusowe 149, 167 oraz N45 będą kursowały objazdem al. Obrońców Grodna (łącznica trasy S8), ul. Warszawską i Górczewską.

Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku Narwik 01. Uruchomiony zostanie natomiast przystanek zastępczy Narwik 51 w istniejącej zatoce przystankowej na objeździe w al. Obrońców Grodna.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zakres trwającej przebudowy

Po przebudowie ul. Lazurowa od ul. Górczewskiej do trasy S8 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dla pieszych powstaną obustronne chodniki. Rozwiązania dla ruchu rowerowego po stronie wschodniej pojawią się między ul. Górczewską a ul. Narwik, a po stronie zachodniej wzdłuż całego przebudowywanego odcinka ulicy. Będą to ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Na skrzyżowaniu z ul. Narwik znajdzie się przejście dla pieszych i przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Rozbudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne i wybudowane przystanki autobusowe.

W ramach inwestycji posadzonych zostanie 95 drzew. Pojawią się także nowe krzewy, byliny oraz trawniki.

Droga ma być gotowa w listopadzie. Wykonawcą prac jest firma SKANSKA.

Łyk historii

Rozbudowa ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do alei Obrońców Grodna (Trasa S8) stanowi zakończenie budowy ciągu drogowego biegnącego przez dzielnice Ursus, Włochy i Bemowo – pomiędzy południową a zachodnią częścią obwodnicy Warszawy. Droga powstawała etapami. Jako pierwszy w 2013 r. wybudowany został odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego. Następnie prace toczyły się na odcinku od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej, który był gotowy w 2015 r. Obecnie droga od Al. Jerozolimskich do ul. Połczyńskiej to al. 4 czerwca 1989 r. W 2016 r. do ruchu oddany został pierwszy przebudowany odcinek ul. Lazurowej – od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej, a dwa lata później ulica była gotowa na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.

Inwestycja jest jednym z dwóch zadań objętych projektem pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”, który jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ulica Lazurowa__plan objazdów
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Widok z lotu ptaka na ul. Lazurową - częśc drogi w budowie, obok budynki, samochody i drzewa.
Widok z lotu ptaka na ul. Lazurową - częśc drogi w budowie, obok budynki, samochody i drzewa.
Prace budowlane przy układaniu nowej drogi - mała koparka, ciężarówka z wysięgnikiem oraz robotnicy przy hałdzie piasku.
Robotnicy podczas budowy nawierzchni.