null

Łatwiej o uprawnienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie męskiej ręki trzymającej Warszawską Kartę Miejską przy bramce do metra
Od osób zameldowanych w Warszawie nie będzie już wymagane potwierdzenie rozliczenia podatku dochodowego w stolicy

Będzie łatwiej uzyskać uprawnienia warszawiaka/warszawianki. Osoby zameldowane w Warszawie nie będą musiały przedstawiać potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego.

Rada m.st. Warszawy przyjęła zmiany w uchwale o zniżkach w cenach biletów w Warszawskim Transporcie Publicznym dla osób zamieszkałych w Warszawie i rozliczających się w stolicy z podatków. Zgodnie z nową uchwałą, do uzyskania Karty warszawianki /warszawiaka przez osobę zameldowaną w Warszawie nie będzie już wymagane potwierdzenie rozliczenia podatku dochodowego w stolicy. Uprawnienia zostaną wgrane na Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską lub inny akceptowany przez ZTM nośnik, na podstawie stałego adresu zameldowania w Warszawie. Pasażerowie nie będą musieli przedkładać żadnych dodatkowych dokumentów. E-hologram będzie ważny do końca roku, a nie jak to jest obecnie, do 30 września czyli będzie więcej czasu na jego przedłużenie np. w biletomacie.

Uproszczone zostało także uzyskanie Karty młodej warszawianki/młodego warszawiaka. Sprawę tę załatwi jeden rodzic lub opiekun. Tak samo będzie w przypadku Warszawskiej Karty Rodziny. Do biletu imiennego dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci, zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy, uprawnione będą dzieci, jeżeli co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów jest zameldowany w Warszawie na pobyt stały albo mieszka w Warszawie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy, bez względu na to, czy osiąga dochód.

Osoby niezameldowane na terenie Warszawy oraz ich dzieci, chcący uzyskać uprawnienia, tak jak dotychczas będą musiały dostarczyć do wglądu rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w US Warszawa wraz ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie m.st. Warszawy.

Uchwała wejdzie w życie 1 czerwca 2022 roku.