null

Ładniej w Warszawie z uchwałą krajobrazową

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok pawilonów i budynków "oklejonych" szyldami i reklamami.
Projekt uchwały krajobrazowej zakłada wyeliminowanie z przestrzeni miejskiej chosu reklamowego, czyli tzw. reklamozy. | Autor: Wojciech Staszewski

Stołeczny ratusz przedstawił projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy, która pomoże uporządkować przestrzeń miasta. Głos w sprawie m.in. reklam, szyldów, małej architektury czy ogrodzeń mogą zabrać również mieszkanki i mieszkańcy stolicy podczas konsultacji społecznych, które potrwają do 31 marca.

Pierwszy raz projekt uchwały zaprezentowany został w 2017 roku i wzbudził wówczas wielkie zainteresowanie opinii publicznej. W 2018 roku zaktualizowany dokument został wyłożony do publicznego wglądu w trybie ustawowym. Po rozpatrzeniu uwag projekt trafił do Rady m.st. Warszawy. 16 stycznia 2020 roku radni niemal jednogłośnie przyjęli dokument – uchwałę uchylił jednak wojewoda mazowiecki. O jej dalszych losach rozstrzygnęły sądy administracyjne kolejnych instancji. Proces ten trwał dwa lata. Po orzeczeniu sądów Miasto Stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do ponownego uzgodnienia i wyłożenia dokumentu.

Prezentujemy projekt uchwały krajobrazowej po raz trzeci. Wierzę, że to ostatni już rozdział w długiej historii starań o wejście tego dokumentu w życie – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Po rozpatrzeniu uwag mieszkańców, uchwała musi zostać ostatecznie zaakceptowana przez radnych. Jej zapisy poprawią jakość przestrzeni stolicy – wpłyną na estetykę m.in. ograniczając chaos reklamowy.

Co zmieni uchwała?

W prezentowanym dokumencie staraliśmy się zachować zasadnicze założenia z poprzednich odsłon projektu uchwały krajobrazowej – mówi Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Projekt uchwały krajobrazowej przewiduje m.in.:

 • zasadnicze ograniczenie liczby i dopuszczalnych formatów nośników reklamowych, odpowiednio do charakteru urbanistycznego poszczególnych ciągów ulicznych;
 • uporządkowanie lokalizacji i skali szyldów, szczególnie na elewacjach budynków, w obrębie tzw. pola szyldowego;
 • wprowadzenie obowiązku dostosowania istniejących nośników reklamowych i szyldów do nowych przepisów;
 • wykluczenie budowy ogrodzeń z najbardziej rażących wizualnie materiałów, ograniczenie wysokości ogrodzeń oraz ustanowienie minimalnych zakresów tzw. przezierności;
 • wykluczenie grodzenia osiedli modernistycznych i określenie maksymalnej rozpiętość terenów grodzonych na nowych osiedlach mieszkaniowych;
 • ujednolicenie obiektów małej architektury na terenach publicznych w zakresie kolorystyki i wykorzystywanych materiałów.

W porównaniu do tekstu uchwalonego w 2020 r. projekt wprowadza szereg zmian. Część z nich wynika z rozstrzygnięć, które zapadły w wyroku NSA w grudniu 2021 r. Dlatego wykreślone zostały z zapisów projektu uchwały określenia liczby nośników reklamowych na nieruchomości, a także regulacje dotyczące tablic urzędowych oraz elementów wygradzających jezdnie.

Poszerzyliśmy również dolne granice małego formatu nośników reklamowych, dopuściliśmy ich stosowanie na niektórych urządzeniach technicznych i obiektach małej architektury oraz zrewidowaliśmy dopuszczalne formaty nośników dla poszczególnych ciągów ulicznych. Dokonaliśmy też aktualizacji technicznej i merytorycznej dokumentu – dodaje Wojciech Wagner.

Konsultacje i uwagi

Projekt uchwały oraz przewodnik po jego najważniejszych zapisach dostępny jest na stronie architektura.um.warszawa.pl/. Uwagi do dokumentu może zgłaszać każdy – zarówno za pomocą specjalnego formularza, jak i w formie maila na adres: krajobrazowa@um.warszawa.pl. Uwagi można przesyłać do 31 marca 2023 r.

Można również wziąć udział w konsultacjach:

 • Podczas spotkania online – 7 marca (wtorek) o godz. 17:30.
  – na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie;
  – na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją; jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na: dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję otrzymasz w mailu zwrotnym.
   
 • w czasie dyżuru w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury:
  – 9 marca (czwartek), w godz. 16:00-19:00;
  – 13 marca (poniedziałek), w godz. 16:00-19:00;
   
 • Podczas dyżuru telefonicznego pod numerem: 22 325 81 08, w środy: 1, 8 i 15 marca, w godz. 13:00-16:00.

Z projektem uchwały można się także zapoznać również w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od Wydział Obsługi Mieszkańców, pon.-pt., godz. 8-16.

Konsultacje społeczne trwają od 24 lutego do 31 marca 2023 r.

Grafika na temat konsultacji społecznych dotyczących uchwały krajobrazowej