null

Kulturalne konkursy dla NGO

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Blisko 90 milionów złotych otrzymają w najbliższych latach organizacje pozarządowe na działania edukacyjne i społeczne związane z kulturą. Tylko w lutym rozstrzygniętych zostało sześć konkursów dotacyjnych dla NGOsów.

Festiwale – duże i małe

Warszawa Singera, Millennium Docs Against Gravity, Warszawska Jesień, Jazz na Starówce – to tylko niektóre wydarzenia artystyczne, które dostaną od miasta dofinansowanie na kolejne trzy lata (2023-2025). W lutym zostały rozstrzygnięte dwa konkursy na organizację festiwali – jeden dla największych wydarzeń, drugi dla festiwali małych i średnich. Rekomendacje do dofinansowania otrzymały projekty z obszarów muzyki klasycznej i jazzowej, kina i kultur tradycyjnych – w sumie 48 różnorodnych wydarzeń (w tym 10 dużych festiwali). Łączna kwota dofinansowania to ponad 37 milionów złotych.

Kultura Warszawy

52 projekty dostaną dofinansowanie z konkursu „Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia". Zgłosiło się do niego 148 organizacji pozarządowych, a budżet konkursu wyniósł 5 milionów złotych. Lista projektów, które komisja konkursowa rekomendowała do dofinansowania, znajduje się w protokole dostępnym na stronie konkursowej.

Edukacja przez kulturę

Dzięki wsparciu m.st. Warszawy realizowane są ciekawe projekty edukacyjne i społeczne zachęcające do aktywnego udziału w kulturze. W połowie lutego został rozstrzygnięty konkurs „Edukacja kulturalna w Warszawie” – do dofinansowania zostało zarekomendowanych 15 projektów. Przez najbliższe trzy lata (2023-2025) dostaną w sumie 3,9 mln złotych. 

Dziedzictwo stolicy

Projekty z obszarów teatru, tańca, dokumentacji zbiorów, działań wystawienniczych i wydawniczych, warsztatów artystycznych oraz spacerów kulturoznawczych znalazły się wśród rekomendowanych do dofinansowania z konkursu „Dziedzictwo kulturowe Warszawy”. Komisja konkursowa wybrała 14 organizacji pozarządowych, a łączny budżet tego konkursu na 2023 rok wynosi 400 tysięcy złotych.  

Różnorodna Warszawa

W ostatnim dniu lutego zakończyła prace także komisja konkursu „Różnorodna Warszawa”. Do dofinansowania zarekomendowała 20 projektów, na łączną kwotę 1,2 mln zł. Wybrane projekty będą realizowane w 2023 roku, a ich celem jest aktywne włączanie społeczne poprzez kulturę różnych grup osób mieszkających w Warszawie.

SIK i SPK

Pod koniec 2022 roku rozstrzygnięte zostały dwa duże konkursy dla organizacji pozarządowych. W konkursie Społeczna Instytucja Kultury wybrano pięć organizacji: Komuna Warszawa, Teatr 21, Centrum Teatru i Tańca Zawirowania, Jasna 10 oraz Przestrzeń Muzyki Współczesnej Hashtag Lab. Przez cztery lata (2022-2026) otrzymają one dofinansowanie w łącznej kwocie 24 mln zł. Do konkursu Stały Program Kulturalny przystąpiło 55 podmiotów, a komisja wybrała spośród nich 19. W latach 2022-2025 otrzymają łącznie ponad 18 milionów złotych.