null

Kto zostanie dyrektorem Teatru Współczesnego?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora lub dyrektorki Teatru Współczesnego na pięć kolejnych sezonów artystycznych. Oferty można składać do 15 grudnia.

Wśród wymagań stawianych kandydatom są m.in. wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych, praca w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej w obszarze kultury, a także minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Osoby startujące w konkursie są także zobowiązane do opracowania 5-letniego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Współczesnego. Szczegóły dotyczące wymagań wobec startujących w konkursie zawarte są w zarządzeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jaki zadania będzie miał nowy dyrektor?

Osoba wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego powinna kontynuować dotychczasową linię programową instytucji, dbając o wysoki poziom artystyczny prezentowanych spektakli oraz tworzenie wartościowego repertuaru, otwartego na adaptacje cennych i ważnych dzieł literatury XX- i XXI-wiecznej. W repertuarze powinno się znaleźć także miejsce dla sztuk i tekstów współczesnych.

Dyrektor teatru ma dbać o dobre relacje w zespole oraz współpracę między poszczególnymi działami, wspierając sprawną komunikację wewnętrzną. Ważnym zadaniem będzie przeprowadzenie zespołu przez wymagający pod wieloma względami proces zmiany w instytucji.

O Teatrze Współczesnym

Teatr Współczesny mieści się w budynku przy ul. Mokotowskiej 13 i zajmuje tę siedzibę nieprzerwanie od 1949 roku. Od początku kierownikiem artystycznym był Erwin Axer, który w latach 1956-1981 sprawował także funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. W 1981 funkcję dyrektora przejął Maciej Englert i z powodzeniem kontynuował i rozwijał koncepcję teatru stworzoną przez Axera.

W Teatrze Współczesnym przez lata wypracowano linię programową opartą na inscenizacjach współczesnego dramatu polskiego i europejskiego, a także na interpretacjach klasyki powieści współczesnej. Obecny repertuar teatru jest wierny tym tradycjom – prezentowane są w nim sztuki współczesnych dramaturżek i dramaturgów polskich oraz zagranicznych.