null

Kształcimy już w ponad 70 zawodach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pracownia stolarska

Rozwijamy w stolicy szkolnictwo zawodowe – wprowadziliśmy innowacyjne programy, współpracujemy z uczelniami, firmami, inwestujemy w bazę dydaktyczną i dbamy o kadrę. A młodzież może wybierać w ponad 70 zawodach, w tym kilku nowych.

Zbliżające się targi to doskonała okazja do zapoznania się z bogatą ofertą naszych placówek kształcących w zawodzie. Serdecznie zapraszam na wirtualne targi, które odbędą się 26 i 27 marca pod hasłem „Wybierz szkołę dla siebie” – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Nasze technika i branżowe szkoły I stopnia kształcą w sposób nowoczesny i praktyczny, wzbogacając każdego roku swoją ofertę edukacyjną o nowe zawody. W tym roku w Technikum Mechanicznym nr 5 w Zespole Szkół nr 40 (ul. Objazdowa, Praga-Północ) będzie to: technik energetyk, technik automatyk, w Branżowej Szkole I w Zespole Szkół nr 40 (ul. Objazdowa, Praga-Północ): mechatronik, automatyk, a w Branżowej Szkole I Stopnia nr 18 w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi” - magazynier-logistyk.

Warszawskie szkoły zawodowe realizują innowacyjne programy nauczania, wykorzystują fundusze unijne, biorąc udział w programach takich jak Erasmus+ czy Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego. Dają możliwość zdobycia certyfikatów i uprawnień honorowanych w kraju i za granicą.

Uczniowie stołecznych szkół zawodowych odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach, np. w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiadzie Logistycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywności, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości czy Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a niejednokrotnie zyskują również indeks uczelni technicznej.

Mamy zawarte porozumienia z największymi polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Dzięki temu w technikach zajęcia prowadzą również pracownicy naukowi. Nasza kadra to nie tylko nauczyciele, lecz także specjaliści z różnych dziedzin, pracownicy przedsiębiorstw i praktycy z rynku pracy.

Uczniowie naszych techników i szkół branżowych odbywają praktyki w wielu renomowanych firmach, na przykład w Toyocie, Cisco czy Tramwajach Warszawskich.

Firmy, z którymi współpracujemy, zatrudniają naszych absolwentów, fundują stypendia za wyniki w nauce i umożliwiają zdobycie wielu certyfikatów przydatnych w późniejszej pracy. Podczas praktyk zawodowych młodzi ludzie mają do czynienia z innowacyjnymi technologiami – dodaje wiceprezydent.

A absolwenci szkół kształcących w zawodzie łatwo znajdują oferty na stołecznym rynku pracy, który poszukuje pracowników z doświadczeniem zawodowym, dobrym przygotowaniem technicznym i ogólnym.

Warszawskie technika i szkoły branżowe I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 przyjmą do klas pierwszych ponad 7 tys. absolwentów podstawówek (5,9 tys. w 45 technikach i 1,2 tys. w 19 branżowych szkołach I stopnia).