null

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami popiera stolicę w zamówieniu in-house

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z przodu na nowe pojazdy bezpylne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie
Pojazdy warszawskiego MPO

W tym roku miasto będzie wybierać firmy odpowiadające za wywóz odpadów z poszczególnych dzielnic stolicy. W przypadku 9 z nich Warszawa w trybie z wolnej ręki chce powierzyć to zadanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania, co wywołało sprzeciw komercyjnych podmiotów. Głos w tej sprawie zabrała też Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, potwierdzając argumentację miasta.

Obecnie warszawskie MPO odpowiada za wywóz odpadów z sześciu dzielnic: Bemowa, Ochoty, Śródmieścia, Ursusa, Włoch i Woli. Spółka świadczy tam swoje usługi nieprzerwanie od wielu lat. Miasto stołeczne Warszawa zdecydowało o powierzeniu jej tego zadania również dla kolejnych 3 dzielnic: Białołęki i Targówka (od 1 lipca br.) oraz Mokotowa (od 1 października br.).

Udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki, w ramach tak zwanego „in-house”, umożliwiają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r. Warszawa wskazuje również na korzyści, jakie z takiego rozwiązania otrzymają mieszkańcy. Z decyzją m.st. Warszawy nie zgadzają się jednak prywatne firmy odpowiadające za wywóz odpadów, które odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej. Głos w sprawie zabrała również Krajowa Izba Gospodarki Odpadami – organizacja pozarządowa, która w oświadczeniu skierowanym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podziela zdanie stolicy.

„(...) dla gmin najistotniejsza jest prawidłowa realizacja zadań publicznych więc samorządy gminne nie powinny być ograniczane w możliwości doboru najadekwatniejszych środków do realizacji swoich zadań. Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych na podstawie zamówienia in-house ma niebagatelny wpływ dla pozyskania jak najlepszego efektu środowiskowego, a także dla zachowania potencjału spółek i zakładów budżetowych gmin, które dzięki staraniom samorządów latami były budowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb wspólnot lokalnych, a istotnym elementem ich działalności jest tworzenie miejsc pracy i zrównoważony rozwój” – można przeczytać w oświadczeniu.

Organizacja powołuje się na orzeczenia TSUE oraz innych instytucji, które również potwierdzają możliwość zamówienia w ramach in-house.

Posiedzenie przed Krajową Izbą Odwoławczą ma odbyć się w najbliższy poniedziałek, 28 marca br.

Załączniki: