null

Kontrole przynoszą rezultaty

Drukuj otwiera się w nowej karcie
© Frank Boston
© Frank Boston. Kontrole przynoszą rezultaty

Coraz więcej kontroli nieuczciwych przewoźników operujących na terenie m.st. Warszawy. Przedstawiamy podsumowanie współdziałań kontrolnych za pierwsze półrocze 2016 roku.

Prowadzone współdziałania mają na celu sprawdzenie legalności prowadzenia przewozu osób samochodem osobowym i taksówką na ternie m.st. Warszawy oraz przestrzegania obowiązujących norm prawnych.

W sumie w ciągu pierwszego półrocza Urząd m.st. Warszawy wspólnie z Policją, Urzędem Kontroli Skarbowej, Inspekcją Handlową, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Strażą Miejską m.st. Warszawy przeprowadził kontrole 1427 przewoźników. To o 495 więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku (932 kontrole).

U 24,9% (355) kontrolowanych przewoźników stwierdzono nieprawidłowości. Oznacza to znaczący spadek, gdyż w pierwszym półroczu 2015 roku nieprzestrzeganie norm prawa ujawnione zostało aż w 38% przypadków (354).

W pierwszym półroczu losowo skontrolowano również 17 licencjonowanych taksówkarzy pod kątem nielegalnego podłączenia urządzeń wpływających na funkcjonowanie taksometrów, tzw. „dopalaczy kilometrów”. W żadnym wypadku nie stwierdzono nieprawidłowości. W analogicznym okresie 2015 roku przeprowadzono 15 takich kontroli, a podczas sześciu z nich stwierdzono montaż tych urządzeń.

Powyższa statystyka świadczy o znaczącej poprawie jakości usług świadczonych przez warszawskich taksówkarzy, a także o skuteczności prowadzonych współdziałań kontrolnych wobec nieuczciwych przewoźników.

Wśród najczęściej ujawnianych uchybień należały m.in.:

  • kierowanie pojazdem przez kierowców, którzy nie zdali egzaminu z przepisów i topografii miasta – 298 przypadków (83,9% ujawnionych uchybień);
  • wykonywanie transportu drogowego osób bez licencji – 46 przypadków;
  • brak kasy fiskalnej – 29 przypadków;
  • brak uprawnień do kierowania pojazdami – 8 przypadków.

Ponadto czterech z kontrolowanych kierowców było poszukiwanych, w tym jedne Europejskim Listem Gończym. W jednym przypadku stwierdzono również posługiwanie się podrobionym prawem jazdy.

Podczas działań kontrolnych w I półroczu stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym na łączną kwotę 920 000 zł. Naruszenia te to m.in. brak licencji czy wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w ustawie.

Oprócz naruszeń ustawy o transporcie drogowym, wystawiono również 353 mandaty karne na kwotę 91 200 zł za naruszenia ustawy prawa o ruchu drogowym, przepisów karno-skarbowych i przepisów prawa miejscowego. Mandaty wystawiane były m.in. za brak prawa jazdy, brak identyfikatora czy brak dokumentów (podczas kontroli). Czternastu kierowców odmówiło przyjęcia mandatu w skutek czego wnioski o ukaranie zostały skierowane do sądu.

Kontrole prowadzone są również samodzielnie przez służby mundurowe. W ich wyniku do Urzędu m.st. Warszawy trafiają protokoły i materiały pokontrolne. Do chwili obecnej służby kontrolne przekazały ich 1783. Naruszenia zostały stwierdzone w 73,2% przypadków (1306). W szczególności naruszenia dotyczyły przepisów prawa miejscowego, m.in. brak identyfikatorów czy nieprawidłowe oznakowanie.

Po otrzymaniu dokumentacji pokontrolnej organ licencyjny (Prezydent m.st. Warszawy) dokonuje analizy materiały i zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym podejmuje określone działania – od udzielenia przedsiębiorcy ostrzeżenia po wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji.

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku organ licencyjny wysłał do policji 52 „żądania ścigania” za bezprawne używanie barw i herbu m.st. Warszawy wobec przewoźników podszywających się pod warszawską taksówkę, udzielił 762 ostrzeżenia, a także wydał 274 decyzje cofające licencję.

Pamiętaj – warszawska taksówka posiada charakterystyczne oznakowanie tj.:

  • żółto-czerwony pas (w barwach Warszawy) z numerem bocznym taksówki, pod którym znajduje się herb m.st. Warszawy;
  • w górnym prawym rogu przedniej szyby samochodu znajduje się naklejka z hologramem, numerem licencji taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym pojazdu;
  • wewnątrz pojazdu znajduje się specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem;
  • w lewym górnym rogu szyby tylnych prawych drzwi znajduje się dwustronna tabliczka informująca po zewnętrznej stronie szyby o cenie za 1 km w I strefie taryfowej; rewers tabliczki, widziany z siedzenia pasażera - zawierać taryfę opłat.

Zawsze należy zachować paragon za wykonany przejazd – w przypadku ewentualnych niezgodności jest on podstawą do późniejszych roszczeń.