null

Kontrole przewozów osobowych – podsumowanie 2022

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Cały czas trwają kontrole przewozów osobowych w Warszawie, służby miejskie i policja w zeszłym roku łącznie przeprowadziły 1561 czynności. Poza troską o bezpieczeństwo jej celem jest również poprawa jakości usług świadczonych w stolicy.

Dokładamy wszelkich starań, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób korzystających z usług przewozowych. Szczególnie zależy nam na ochronie kobiet, ponieważ to one doświadczyły najwięcej przemocy, na tle seksualnym w 2022 roku w przewozach na aplikacje mobilne w Warszawie - powiedziała Aldona Machnowska Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Współpraca ze służbami kontrolnymi

W 2022 r. kontynuowano współpracę służb – działania kontrolne prowadzone są w sposób cykliczny i na szeroką skalę. Dotyczą weryfikacji legalności prowadzenia przewozu osób taksówką i samochodem osobowym na terenie m.st. Warszawy oraz sprawdzenia przestrzegania przez przewoźników obowiązujących norm prawnych. W kontrole były zaangażowane uprawnione służby, posiadające niezależne od siebie, różne kompetencje takie jak: Policja, Urząd Celno-Skarbowy, Inspekcja Transportu Drogowego czy Straż Graniczna.

Najczęstsze naruszenia

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających na terenie m.st. Warszawy z komercyjnych usług przewozowych ponownie jak w latach ubiegłych, przeprowadzono czynności sprawdzająco-kontrolne, łącznie 1 561. W 460 przypadkach zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości. 

Do najczęściej występujących naruszeń należały:

 • 138 kierowców wykonywało transport drogowy osób bez licencji,   
 • 16 kierowców wykonywało transport drogowy osób pojazdem niezgłoszonym do licencji,
 • 168 kierowców brak badań lekarskich i psychologicznych kierowcy,
 • 160 kierowców naruszyło przepisy prawa miejscowego,  
 • 97 kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania,
 • 8 kierowców po spożyciu środków odurzających (narkotyki),
 • 6 kierowców po spożyciu alkoholu,
 • 55 kierowców posługujących się fałszywym prawem jazdy,
 • 5 kierowców poszukiwanych,
 • 70 zatrzymane dowody rejestracyjne pojazdów,
 • 77 pojazdów odholowano.

W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie pasażer może złożyć zgłoszenie do Urzędu m.st. Warszawy, również za pośrednictwem portalu Warszawa 19115.

Wsiadając do taksówki  - ważne

Korzystając z przewozu trzeba sprawdzać, czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek oraz czy wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem.

Po wykonaniu usługi taksówkarz zobowiązany jest wydać paragon fiskalny zawierający m.in. nr boczny i nr rejestracyjny taksówki. Paragon za wykonany przejazd należy zawsze zachować – w przypadku ewentualnych nieprawidłowości jest on podstawą do późniejszych roszczeń.