null

Nowe Studium dla Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: m.st. Warszawa

Jak sprawić, aby Warszawa była idealnym miejscem do życia? W jaki sposób tworzyć atrakcyjny krajobraz? Jak planować rozwój miasta, aby mieszkańcy mogli znaleźć w najbliższej okolicy wszystko, czego najbardziej potrzebują? Na te pytania odpowie nowe Studium dla Warszawy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium) wyznacza kierunki rozwoju Warszawy do 2050 roku. Dokument określa główne wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji czy ochrony zabytków. Chcemy tworzyć obszary wielofunkcyjne, czyli takie, gdzie domy mieszkalne, miejsca pracy, szkoły, przedszkola i tereny zieleni oraz wypoczynku znajdują się blisko siebie. Taki zrównoważony rozwój miasta ograniczy potrzebę przemieszczanie się, odciąży ulice i komunikację publiczną. Poprawi też stan powietrza – będzie mniej zanieczyszczeń. Dlatego kluczowym wątkiem w nowym Studium jest klimat - Błękitna i Zielona Infrastruktura Warszawy (BZIW). Bo woda i zieleń są równie ważne jak zabudowa. Z nowym Studium będziemy planować i inwestować w Warszawę bardziej odporną na zmiany klimatu, lepszą do życia i przyjazną dla wszystkich.

Starannie podchodzimy do procesu uchwalania dokumentu. Prace nad Studium rozpoczęliśmy w 2018 roku od konsultacji z mieszkańcami. Następnie trwały prace projektowe i analizy oddziaływania proponowanych rozwiązań na środowisko. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania opinii i uwag od jednostek miejskich. Po jego zakończeniu przedstawimy projekt Studium mieszkańcom Warszawy, aby poznać ich opinię i wysłuchać ewentualnych uwag. Dokument będzie dostępny w internecie oraz w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Status projektu:

Status projektu - przygotowania do realizacji