null

Konkurs w Muzeum Karykatury rozstrzygnięty

Drukuj otwiera się w nowej karcie
sala w Muzuem Karykatury, na białych ścianach wiszą kolorowe prace, przygląda im się dwoje ludzi siedzących na ławeczce pośrodku sali

Paweł Płoski będzie nowym dyrektorem Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Prezydent Warszawy zaakceptował wybór komisji konkursowej. Nowy dyrektor obejmie stanowisko 1 stycznia 2022 r.

Rozmowy z kandydatami odbyły się 5 października; dotyczyły kwestii prawnych oraz organizacyjnych funkcjonowania Muzeum, a przede wszystkim zaproponowanych przez kandydatów programów działania i rozwoju instytucji na najbliższe 5 lat.

Komisja uznała, że kandydatura Pawła Płoskiego w najwyższym stopniu spełnia przyjęte przez nią kryteria oceny kandydata dotyczące wartości przedstawionego programu działania Muzeum Karykatury. W rozmowie kandydat wykazał się znajomością zarówno zagadnień merytorycznych z zakresu karykatury, rysunku satyrycznego i komiksu, jak i znajomością funkcjonowania Muzeum, jest nastawiony na rozwój instytucji, poszerzenie oferty edukacyjnej, a także na współpracę z innymi podmiotami.

Paweł Płoski to teatrolog, redaktor i badacz polityki kulturalnej. Jest wykładowcą stołecznej Akademii Teatralnej, dziekanem Wydziału Wiedzy o Teatrze. Od 2020 jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, wcześniej kierował działem literackim Teatru Narodowego (2009-2020). Jest autorem scenariuszy teatralnych, scenariuszy wystaw, badań i publikacji na temat teatru.

W skład komisji konkursowej wchodzili przedstawiciele m. st. Warszawy, Muzeum Karykatury, Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury oraz ICOM Polska.  

www.muzeumkarykatury.pl

FB Muzeum Karykatury