null

Konkurs na operatora ścian „patelni” rozstrzygnięty

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z warszawskiej "patelni" na Pałac Kultury. Fragment muralu na "patelni" nawiązuje do Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego
Autor: Rafał Motyl

Miasto stołeczne Warszawa rozstrzygnęło konkurs na operatora ścian otaczających wejście do stacji Metra Centrum. Zwycięzcą została firma Bakcyl Studio Zuzanna Podlewska.

Celem konkursu było wyłonienie operatora, który zajmie się zagospodarowaniem ścian warszawskiej „patelni”.

Wyłoniono pracę konkursową, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów, przedstawiając najciekawszą koncepcję, jak również walory artystyczne oraz doświadczenie przy realizacji wielkoformatowych murali.

Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do negocjacji, których celem będzie zawarcie porozumienia na cykliczne wykonanie i ekspozycję murali (wielkoformatowych malowideł ściennych). Prace będą wykonane według własnych projektów operatora oraz projektów m.st. Warszawy.

Wyłoniony zwycięzca, działający z ramienia m.st. Warszawy, dysponować będzie ścianami „patelni” przez 12 miesięcy. W okresie udostępnienia ścian, operator wykona 5 murali dla m.st. Warszawy realizujących kampanie miejskie i społeczne o czasie ekspozycji nie krótszym niż 14 dni. Murale według projektów własnych będą eksponowane nie dłużej niż dwa miesiące.

W konkursie mogły wziąć udział osoby fizyczne prowadzące dzielność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których działalność związana jest ze sztuką Street Art.