null

Konferencja „Miasto – przestrzeń dla biznesu”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama, Wola, wieżowce, biurowiec Skyline przy rondzie Daszyńskiego, dzień, lato.
Autor: Ewelina Lach

Wyzwania migracyjne, przedsiębiorczość ukraińska, warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców, działania samorządów na rzecz wsparcia aktywności zawodowej migrantów – tym tematom będzie poświęcona piątkowa konferencja „Miasto – przestrzeń dla biznesu”.

Konferencja odbędzie się 21 października w Centrum Kreatywności Targowa. Organizuje ją Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przy współpracy Urzędu m.st. Warszawy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Warszawy.

Według danych Izby już przed wybuchem wojny w Ukrainie w Polsce działało ponad 20 tys. spółek, w których jednym z udziałowców jest ukraińska firma lub osoba fizyczna posiadająca ukraińskie obywatelstwo. Najwięcej w następujących branżach: budownictwo, handel, agencje zatrudnienia, transport drogowy towarów, usługi, ІТ oraz hotelarstwo i gastronomia.

Od początku agresji Rosji na Ukrainę naszą granicę przekroczyło ponad 5 mln uchodźców. Jako samorząd, od pierwszych dni konfliktu podejmujemy działania, które pozwalają naszym gościom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Niezwykle istotnym obszarem jest wspieranie przedsiębiorców przybywających z Ukrainy. Staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki zarówno do kontynuowania, jak i rozwoju własnych biznesów. Inicjatywa Polsko-Ukraińskiej Izby stwarza możliwość wymiany doświadczeń i jest niezwykle cenna dla polskiego oraz dla ukraińskiego biznesu. Idealnie wpisuje się też w działania pomocowe prowadzone przez Warszawę – mówi Karolina Zdrodowska dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w stołecznym Ratuszu.

W programie konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu” przewidziano trzy bloki tematyczne:

  • BLOK I. Synergia dla lepszego zarządzania migracją.
  • BLOK II. Widzimy, doceniamy, wspieramy. Know-how i działania systemowe samorządów na rzecz wsparcia biznesu i aktywizacji zawodowej migrantów.
  • BLOK III. Oczami biznesu.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek (21 października) między godziną 10:30 a 16:00 w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, zrzeszeń pracodawców oraz środowiska migranckiego.

Można dołączyć do wydarzenia. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja na stronie internetowej.

Informacja o konferencji na tle obrazka z pałacem kultury