null

Komunikat GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – 24 marca 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Poranna panorama Warszawy jesienną porą. Widok z drona na kolorowe drzewa. W tle po lewej stronie Stadion Narodowy, po prawej Wisła, most Świętokrzyski i zabudowania.
Panorama Warszawy

W czwartek, 24 marca, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określił, że na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Dlatego dzisiaj na wskazanym obszarze obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w Programie Ochrony Powietrza, m.in.:

  • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych) - Nie dotyczy to sytuacji, gdy taka instalacja stanowi jedyne źródło ciepła lub gdy z powodu awarii do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna,
  • zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej
  • kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów
  • kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.

Program Ochrony Powietrza (Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego) jest dostępny pod adresem: http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 597 94 81 lub pod adresem e-mail: powietrze@mazovia.pl.

Zalecenia:

  • zrezygnuj ze spacerów.
  • jeśli możesz, zostań w domu.
  • ogranicz wietrzenie pomieszczeń
  • chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży